TOP

Hersenscan bij sollicitatie

Tussen nu en vijf jaar zullen werkgevers sollicitanten een hersenscan afnemen, voorspelde het vakblad Vacature. Volgens Roger Blanpain, emeritus hoogleraar arbeidsrecht, is het afnemen van een hersenscan bij sollicitanten echter volstrekt onwettelijk en moet het verboden worden.

In het Belgische vakblad Vacature sprak Willem Verbeke, hoogleraar salesmanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zijn verwachting uit dat binnen vijf jaar het gebruik van hersenscans bij sollicitaties normaal is. Hiermee zou het gedrag van mensen en hun sociale en emotionele intelligentie in kaart kunnen worden gebracht. Verbeke zegt op basis van de scan uitspraken te kunnen doen over het soort baan dat bij iemand past. Ook kan het aannemen van psychopaten hiermee voorkomen kunnen worden.

Hoogleraar arbeidsrecht Roger Blanpain vindt de hersenscan bij sollicitanten echter volstrekt onwettelijk en vindt dat de Wereldgezondheidsorganisatie dergelijk onderzoek wereldwijd moet verbieden. Volgens hem is dergelijk onderzoek in strijd met de privacy, maar ook met de wet over medische onderzoeken in het kader van arbeidsverhoudingen en discriminatie op basis van gezondheidstoestand bij sollicitatie.