TOP

ING: omzetstijging eerste kwartaal 2011 0,4%

De detailhandel klimt slechts met kleine stapjes uit het dal waar het tijdens de crisis in belandde. De omzetstijging over het eerste kwartaal 2011 bedroeg 0,4%. Dat blijkt uit het eerste kwartaalrapport 2011van het ING Economisch Bureau.

De detailhandel wordt gemangeld door hogere inkoopprijzen en de gedaalde koopkracht van de consument. Een oplossing is niet een-twee-drie voorhanden, stelt het ING-rapport. De concurrentiedruk onder winkeliers is te sterk om stijgende inkoopprijzen volledig aan consumenten door te berekenen. Daardoor ontstaat een druk op de marge. Overigens geldt dit niet alleen voor de retail, ook de industrie deelt mee in de pijn.

Raming 2011

De prognose voor heel 2011 ligt op een groei van slechts 1,1%, die overigens sterk prijsgedreven is; van volumegroei zal geen sprake zijn. De totale omzet in de Nederlandse detailhandel (food en non-food) gaat in 2011 81,1 miljard euro bedragen, verwacht het ING Economisch Bureau.  Dat betekent een stijging ten opzichte van 2010 van 1,1%. Voor 2012 raamt ING de omzetstijging op 1,8%.  In de kledingdetailhandel (9,8 miljard euro) verwacht ING over 2011 een omzetstijging van 1,0%,. Voor 2012 is ING optimistischer, met een geraamde omzetstijging van 2,0% ten opzichte van 2010. In schoenen bedraagt de omzet 2,0 miljard euro. Zowel voor 2011als 2012 is de verwachte omzetgroei 2,0%.

Trends 2011 en 2012

Als trends signaleert ING wisselvallige resultaten: een lichte stijging van het volume, terwijl de prijzen onder druk staan. De stijgende kosten doen het ergste vermoeden voor marge. Daarbij blijft de concurrentiedruk zeer hoog, nog verder gevoed door e-commerce. Over het eerste kwartaal 2011is de situatie voor schoenen iets positiever dan die voor kleding. De schoenenbranche sloot het eerste kwartaal af met een plus, iets wat de kledingbranche niet kon bewerkstelligen (CBS: -1,1%).

Katoenprijzen

Opvallend binnen kleding is dat de prijzen stabiel zijn gebleven. De katoenprijs bereikte eerder dit jaar recordwaardes tot zelfs 215 dollarcent per lb (1 lb is 0,45 kilogram). Dit is een prijs die drie tot vier maal hoger is dan het gemiddelde in voorgaande jaren. ING verwacht dat de katoenprijsstijging later dit jaar de winkelprijzen zullen beïnvloeden. Hogere lasten zullen vooral het lagere- en middensegment hinderen. In het hogere segment zullen prijsstijgingen minder effect hebben, verwacht het ING Economisch Bureau.

E-commerce

ING denkt dat e-commerce van invloed is op het prijsniveau in het kleding- en schoenensegment. Volgens Thuiswinkel.org en Blauw Research zijn de bestedingen in 2010 gestegen van € 465 miljoen naar € 555 miljoen euro. Dat is een groei van 16,2%. ‘Diverse partijen’ zetten groots in op een verdere groei in dit kanaal, stelt het rapport. Samen met de categorie computers en benodigdheden/ hardware vormt kleding/schoenen de grootste

categorie non-food in e-commerce.

ING baseert zich op cijfers van CBS, HBD en GfK. Raming en bewerking door ING Economisch Bureau.