TOP

Geen nieuwe regels locatiebeleid webwinkels

Er komt geen nieuwe wetgeving voor webwinkels binnen bestemmingsplannen. Dat zegt Staatssecretaris Bleker op Kamervragen van Kees Verhoeven van D66, die vindt dat webwinkels in bestemmingsplannen niet op één hoop kunnen worden gegooid met de stenen winkels.

D66-kamerlid Kees Verhoeven vreest voor economische schade bij webwinkels omdat sommige gemeenten werken met verouderde definities van detailhandel. Op deze manier kunnen webwinkels door de gemeente geweerd worden uit woonwijken, bedrijventerreinen en buitengebieden. Verhoeven wilde daarom van staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken weten of er nieuwe regels moeten komen binnen bestemmingsplannen.

Zaak voor gemeenten 

Bleker heeft echter aangegeven geen noodzaak te zien om op rijksniveau met nieuwe wetgeving te komen voor één categorie winkels (webwinkels). Hij vindt de invulling van bestemmingsplannen een zaak voor gemeenten.

Thuiswinkel.org tevreden

De belangenvereniging voor webwinkels Thuiswinkel.org is tevreden met de antwoorden van de staatssecretaris, omdat nieuwe of nauwkeurigere definities volgens de vereniging niet helpen. Martijn Hos van Thuiswinkel.org licht toe: “Aparte regels zouden webwinkels kunnen beknellen. E-commerce is een uitermate innovatieve en dynamische groeisector. Steeds meer bedrijven zijn cross- of omnichannel.”

Economische groei

Tegelijkertijd ziet Thuiswinkel.org op lokaal niveau dat bedrijven die online verkopen nog geregeld tegen verouderde bestemmingsplannen aanlopen, die nog geen rekening houden met het online verkoopkanaal. Thuiswinkel.org roept gemeenten daarom op detailhandel in al zijn verschijningsvormen te faciliteren. Het zal op lokaal niveau de economische groei bevorderen.