TOP

Consument besteedt minder aan kleding in augustus

De Nederlandse consument besteedde in augustus 8 procent minder aan mode dan in dezelfde maand in 2008. Er werden minder artikelen gekocht en ook het gemiddeld besteed bedrag daalde licht.

Uit een belronde onder ondernemers blijkt dat de verkoop inmiddels weer op peil is. Bij de zelfstandige modezaken (vrouwen-, mannen-, baby- en kindermode en bodyfashion) daalden de bestedingen in de maand augustus het hardst, en wel met 10 procent. Deze daling is te wijten aan een daling van het aantal stuks (-15%). Wel steeg bij deze groep retailers het gemiddeld besteed bedrag. De bestedingen bij de overige aankoopkanalen daalden iets minder hard (-7%) ten opzichte van augustus 2008.

Stabiel kwartaal
De bestedingen aan mode zijn in de maanden juni tot en met augustus 2009 stabiel gebleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2008. Ook het aantal gekochte stuks bleef gelijk, net als het gemiddeld besteed bedrag. Segmenten die goed presteerden, waren het kindermode- en bodyfashionsegment. Zo stegen de bestedingen aan kindermode in juni tot en met augustus met 4 procent. Dit wordt veroorzaakt door een lichte stijging van het aantal gekochte stuks en een lichte stijging van het gemiddeld besteed bedrag. De bestedingen aan bodyfashion stegen eveneens met 4 procent. Dit is te danken aan de stijging van het gemiddeld besteed bedrag per bodyfashionartikel. Het aantal gekochte stuks daalde daarentegen licht.

De bestedingen aan vrouwenmode bleven dit kwartaal stabiel. Zowel het aantal gekochte stuks als het gemiddeld besteed bedrag per vrouwenmodeartikel bleef op hetzelfde niveau als dezelfde periode een jaar geleden. In het segment mannenmode zijn de bestedingen licht gedaald met 2 procent, wat wordt veroorzaakt door een daling van het aantal gekochte stuks. Het gemiddeld besteed bedrag per mannenmodeartikel steeg licht.