TOP

Afdeling personeelszaken? Overbodig!

Een afdeling personeelszaken in een organisatie is vaak niet meer dan een loket. In extreme gevallen is het een afdeling sociale zaken waar de Kleenex-doos strategisch op tafel staat (quote: Ad de Beer). Er zijn ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de meeste werkzaamheden van een pz-medewerker op een andere manier ingevuld worden. Dit betekent dat bedrijven en organisaties die vasthouden aan een afdeling personeelzaken geld weggooien. Geld dat besteed moet worden aan het faciliteren en ontwikkelen van medewerkers. Mijn stelling is dat personeelszaken verdwijnt en hier Human Resource Management voor in de plaats komt.

HRM gaat over het sturen van de productiefactor arbeid. Het is zaak om inzicht te hebben in het menselijk kapitaal van uw organisatie. Als u de juiste informatie heeft, bent u in staat om te sturen en processen onder controle te houden.

Wat gebeurt er dan met mijn afdeling personeelszaken? Ten eerste is het belangrijk om de kernprocessen te definiëren. Dat zijn primaire personeelszorg, bewaren en toepassen van data en strategisch HRM. Ten tweede gaan we eens kijken welke taken we kunnen delegeren. Maak uw medewerkers bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bijhouden van het personeelsdossier en laat het managen over aan de managers. Vervolgens onderwerpen we processen eens aan een kritische blik. Het digitaliseren hiervan is vaak niet zo spannend en levert enorme tijdsbesparingen op. Als laatste gaat u de taken die overblijven verdelen en ligt de focus van de afdeling op het optimaal gebruikmaken van uw medewerkers. Nu en in de toekomst. Op grond van deze punten beslist u of de afdeling personeelszaken wellicht overbemensd is. Voilà! Personeelszaken is begraven en HRM is geboren!

Voor veel, voornamelijk kleine, organisaties is dit een grote stap. Ik besef me zeer goed dat het moeilijk is om hier de juiste beslissingen over te nemen. Een gesprek met een adviseur of professional werkt verhelderend, de investering is het zeker waard!

Ik concludeer dat personeelszaken te statisch is in de dynamische wereld van nu. Als u mee wilt gaan in de vaart der volkeren is de stap naar HRM essentieel.