TOP

Administratieve lasten grootste knelpunt MKB

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ervaren administratieve lasten als grootste knelpunt. Denk hierbij aan zaken rond wetgeving, belastingen, vergunningen en papierwerk. Dit blijkt uit onderzoek van het EIM naar knelpunten bij bedrijven.

Van de MKB-bedrijven ondervindt 72 procent knelpunten in de bedrijfsvoering. Met stip bovenaan staan de administratieve lasten (53%), gevolgd door personeel (20%). Problemen met personeel hebben voornamelijk te maken met een tekort, loonkosten, ziekteverzuim en opleidingsniveau. Kleinere knelpunten die werden genoemd door MKB-ers zijn concurrentie (9%), financiering (7%), infrastructuur (5%) en economie (5%).