TOP

Onderzoek CBS: toename ondernemers Nederland

Nederland telt steeds meer ondernemers. Dit blijkt uit de publicatie 'Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2008' van het CBS, waarin Nederland wordt vergeleken met negentien andere landen.

Tussen 1996 en 2006 is het aandeel ondernemers in Nederland toegenomen van 10,2 procent naar 11,5 procent van de beroepsbevolking. De stijging komt deels doordat ervaren professionals uit grotere bedrijven steeds meer voor zichzelf beginnen, gesteund door de aantrekkende economie. Toch bleef het aandeel ondernemers in ons land in 2006 licht achter bij het gemiddelde van de EU (12,1%).

In tien jaar tijd is Nederland met haar ondernemersquote doorgedrongen tot de bovenste helft van de twintig benchmarklanden. De ondernemersquote in ons land bevindt zich op het niveau van dat van Canada, het Verenigd Koninkrijk, België en Ierland. Italië (21%), Zuid-Korea (20,91%) en Australië (15,89%) hebben het grootste aandeel ondernemers en Polen (7,98%) en Denemarken (6,91%) de minste.