TOP

Afschrikmethodes kassabonfraude

Steeds meer winkeliers worden geconfronteerd met kassabonfraude. Mitex en het Platform Detailhandel roepen de detaillisten dan ook op extra maatregelen te treffen.

Gestolen artikelen worden met nagemaakte of vervalste kassabonnen teruggebracht en winkeldieven kammen de omgeving van de winkel af naar weggegooide kassabonnen waarmee eerder gestolen artikelen worden geretourneerd.

Met een aantal acties kunnen kassabonfraudeurs worden afgeschrikt: consequent schoonvegen van de vloeren, periodiek veranderen van de papiersoort van de kassarollen, controleren van het aankooptijdstip in het kassasysteem, noteren van naam en adres van retourneerder en de kassabon apart meegeven aan de klant.