TOP

Winkeliers vrezen regelgeving tegen franchiseformules

Winkeliers zijn bang dat de Europese Unie drempels wil opwerpen tegen franchiseformules. De Europese Commissie is momenteel bezig met een wetswijziging die per 31 mei van kracht moet gaan.

Franchiseformules, waarbij een ondernemer betaalt om een handelsnaam te mogen gebruiken, zorgen voor het grootste gedeelte van de 80 miljard winkelomzet in Nederland. Volgens ANP vreest brancheorganisatie Detailhandel Nederland dat er een streep wordt gezet door het speciale Nederlandse regime voor franchiseformules. Dit regime staat aan groepen winkeliers toe om tijdens een kortlopende advertentiecampagne maximumprijzen te hanteren. Volgens Detailhandel Nederland zullen franchiseformules bij het schrappen van deze regeling het moeilijk krijgen om nog langer advertentiecampagnes op nationale schaal te doen.

Marktaandeel
Daarnaast vreest Detailhandel Nederland juridische onzekerheid en praktische problemen door nieuwe regels over het marktaandeel. Zolang dit aandeel van de eigenaar onder de 30 procent blijft, kan die worden vrijgesteld van EU-regels om kartels en marktafspraken tegen te gaan. De Europese Commissie wil ook eisen stellen aan het marktaandeel van franchisenemers. Indien een franchisenemer een marktaandeel van meer dan 30 procent heeft, zou deze volgens de Commissie niet meer automatisch van de Europese mededingingsregels worden vrijgesteld.

Dit zou betekenen dat de franchisenemer zijn contracten met toeleveranciers zou moeten voorleggen aan de mededingingsautoriteiten. Detailhandel Nederland heeft via een boze brief laten weten het hier niet mee eens te zijn.

Branche niet eens met wetsvoorstel

De winkeliers hebben ook moeite met andere beperkingen in het wetsvoorstel. Zo wil de Commissie ook veranderingen aanbrengen aan vergoedingen aan leveranciers en winkels. Nu betalen fabrikanten soms geld aan de winkelier, om artikelen op een gunstige plek in de winkel te laten liggen.
Detailhandel Nederland: “Als dit niet langer mag is het meest logische gevolg: lagere marges voor de winkelier, hogere prijzen voor de consumenten of een combinatie van beiden. Daarom dringen we bij de Europese Commissie aan op het schrappen van deze beperking.”