TOP

Wat je als modeondernemer moet weten over het nieuwe steunpakket

Het kabinet verlengt de financiële ondersteuning voor ondernemers met drie maanden, met aangescherpte voorwaarden. Dit is wat je als modeprofessional moet weten over het noodpakket 2.0.

De regering trekt voor de maanden juni, juli en augustus opnieuw miljarden uit om Nederlandse ondernemers door de coronacrisis te helpen. Daarbij plaatsen ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken, Eric Wiebes van Economische Zaken en Wopke Hoekstra van Financiën tijdens een persconferentie op woensdag 20 mei wel een kanttekening, namelijk dat deze overheidssteun de toename van ontslagen en faillissementen maar tot op zekere hoogte kan voorkomen. “Toen we hier half maart stonden, hielden we een korte V-vormige recessie nog mogelijk”, aldus Wiebes. “Inmiddels weten we twee dingen: de recessie is niet V-vormig en niet kort. En de economie van morgen is fundamenteel anders dan de economie van gisteren.”

De ministers stellen dat een volgende fase is aangebroken, waarin de economie zich zal moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. “Dat vraagt aanpassingsvermogen van individuele bedrijven en werkenden.” Dit noodpakket 2.0. is daarom gerichter en ‘minder grofmazig’ dan het eerste steunpakket. De voorwaarden om toegang te krijgen tot overheidssteun zijn gewijzigd of aangescherpt. Dit zijn de punten die voor mode- en schoenenondernemers van belang zijn.

1. De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt verlengd van 31 mei tot en met 31 augustus 2020. Werkgevers met een omzetdaling van 20 procent of meer kunnen ook over deze periode bij het UWV terecht voor een tegemoetkoming in de loonkosten tot maximaal 90 procent van de loonsom. Hier wordt ongeveer €10 miljard voor vrijgemaakt. Het kabinet streeft ernaar om aanvragen voor het tweede tijdvak vanaf 6 juli in behandeling te nemen.

De belangrijkste verandering: ondernemers die van de maatregel gebruik maken, worden niet langer beboet als ze medewerkers ontslaan. Koolmees is ervan overtuigd dat het handhaven van de ontslagboete meer banen kost dan het schrappen ervan. Hij spreekt van een ‘duivels dilemma’. Toestaan dat een bedrijf een deel van zijn personeel ontslaat, of alle medewerkers op straat zien belanden door een gebrek aan overheidssteun? Verder mogen bedrijven die van de regeling gebruik maken in 2020 geen dividend of bonussen uitkeren. Ook worden er aan werkgevers eisen gesteld op het gebied van om- of bijscholing van werknemers.

2. Mkb’ers krijgen een tegemoetkoming in de vaste lasten

Mkb-bedrijven (tot 250 medewerkers) die te maken hebben met een omzetdaling van 30 procent of meer, komen in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Het gaat om bedrijven in de sectoren die onder de huidige TOGS vallen, waaronder groothandels/winkels in kleding en schoenen. Zij kunnen een belastingvrije gift van maximaal €20.000,- euro krijgen voor de komende drie maanden, om de vaste lasten (deels) te dekken. De regering trekt hier ongeveer €1 miljard voor uit.

3. Zelfstandigen ontvangen tot 1 september extra inkomenssteun

Zelfstandige ondernemers met een Tozo-uitkering kunnen deze tot eind augustus bij de gemeente verlengen of er één aanvragen. Het gaat om een tijdelijke aanvulling op hun inkomen tot het sociale minimum (€1.500 voor gezinnen en samenwonenden en € 1.050 voor alleenstaanden). Huishoudens die samen meer verdienen, komen hier na 1 juni echter niet meer voor in aanmerking. De vernieuwde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Verder kunnen zelfstandigen met de Tozo-regeling (eventueel voor de tweede keer) een lening tot maximaal €10.157 afsluiten tegen 2 procent rente, met een maximale looptijd van drie jaar. De regering reserveert hiervoor ongeveer €1,1 miljard, waarvan €0,7 voor de uitgaven voor levensonderhoud en €0,4 miljard voor kapitaalverstrekkingen.

4. De periode van belastinguitstel wordt met drie maanden verlengd

De periode waarin ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. Bedrijven kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel vragen. In dat geval moeten ze verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen.

5. De coronakredietverlening en -garanties lopen door

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties uit het eerste noodpakket lopen door, wat betekent dat ondernemers meer geld kunnen lenen om omzetverlies te overbruggen. Hiervoor kunnen ze terecht bij hun kredietverstrekker. Het gaat onder meer om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO) en de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC).

Foto: Flickr.com/Risastla