TOP

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Van veel ondernemers krijg ik de vraag of hun concurrentiebeding nu wel geldig is. Oké, ze hebben dat ding wel ondertekend, maar het kan toch niet zo zijn dat ze nu niet meer werkzaam mogen zijn op hun eigen markt. Veel mensen vergissen zich hier in.

Een concurrentiebeding maakt veelal onderdeel uit van een agentuur- of distributiecontract. De ondernemer legt zich dan vast om tijdens, maar ook vaak gedurende een jaar na de beëindiging van de relatie niet werkzaam te zijn voor concurrerende leveranciers. Tot zover niets aan de hand.

Maar wat nu als er maar weinig leveranciers in jouw (gedeelte van de) branche zijn die niet concurrerend zijn met de oude leverancier. Je hebt toch niet voor niets die specialiteit opgebouwd. Om eerlijk te zijn … dan heb je pech.

Een concurrentiebeding is namelijk geldig indien:

1) het expliciet (meestal dus schriftelijk) is overeengekomen,
2) niet langer duurt dan twee jaar na beëindiging van de relatie en
3) de omvang van het beding niet groter is geworden door een uitbreiding van de werkzaamheden.

Velen proberen onder hun concurrentiebeding uit te komen door stiekem alvast voor hun nieuwe leverancier aan de slag te gaan. Dit is niet aan te raden, gezien de enorme schade die hiermee gepaard kan gaan en waarvoor zij dan aansprakelijk zijn.

Zeker handelsagenten moeten opletten, want zelfs al hebben zij geen concurrentiebeding, dan nog kunnen zij onrechtmatig handelen als zij gaan “parasiteren” op de klanten van hun voormalig principaal. Je mag als handelsagent niet stelselmatig de klanten van je oude principaal benaderen en hen ervan trachten te overtuigen dat de producten van je nieuwe principaal toch echt beter zijn. Dit is onrechtmatig.

Denk dus even goed na over de gevolgen, ook al liggen die ver in de toekomst, voordat je een concurrentiebeding ondertekent.