TOP

Rijken bezuinigen op luxe

Ook de rijken der aarde bezuinigen, schrijft de Amerikaanse krant The Economist. Uit verschillende bronnen in het artikel blijkt dat er minder luxe spullen worden gekocht door mensen met een hoog inkomen.

Uit een onderzoek van Harrion Group onder ‘welvarende’ mensen blijkt dat ruim driekwart minder grote uitgaven doet en een even groot deel wacht tot de prijs daalt voordat ze overgaan tot aankoop. Gemiddeld besteden de welvarenden 30% minder dan voorheen. Volgens cijfers van Brain Consulting groeide de markt voor luxegoederen in 2008 met slechts 1%. SpendingPulse, onderdeel van MasterCard, zag de uitgaven aan luxegoederen tussen 1 november en 24 december 2008 met 34% dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook verschillende luxemerken rapporteerden omzetdalingen. Welvarenden geven volgens The Economist minder uit doordat de waarde van hun bezittingen en beleggingen is gedaald. Ook zou meespelen dat rijken het niet gepast vinden in deze tijden om te pronken met luxe artikelen.