TOP

Regels voor online verkoop

In Textilia heeft Carla Ham van Buying Support bij haar inkoopadvies onlangs gesignaleerd dat steeds meer modebedrijven online verkopen en dat 40% van de consumenten daar inmiddels gebruik van maakt. Uiteraard is het internet een medium dat een serieuze verkoper tegenwoordig niet meer kan negeren, maar bij online verkoop moet je wel goed op de hoogte zijn van de geldende regels.

Zo heeft een consument altijd het recht om de koop binnen 7 werkdagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Een soort bedenktijd dus. Indien de verkoper niet aan zijn wettelijke informatieverplichtingen voldoet, bijvoorbeeld ten aanzien van de prijs en kosten van aflevering, etc., dan heeft de consument zelfs 3 maanden de tijd om de koop te ontbinden.

 Ook indien het product niet voldoet aan hetgeen de verkoper heeft aangegeven (bijvoorbeeld pasvorm of kleur), dan dient de verkoper beducht te zijn. De consument heeft dan het recht, soms tot 6 maanden na de koop, om de koop te ontbinden, het product te laten vervangen of herstellen, of schadevergoeding te eisen. De verkoper heeft niet het recht om voor de uitvoering van deze maatregelen kosten in rekening te brengen.

Zoals Carla Ham al heeft aangegeven komt 20% van de online verkochte producten retour. U kunt zelf nagaan wat voor kosten u hiervoor moet maken. Het is dus noodzaak om goede producten in huis te hebben en zorgvuldig te zijn bij de aanprijzing ervan.