TOP

Tips: inkopen voor de beste prijs

In de huidige conjunctuur is het een must om met goed inkopen geld te besparen en meer te onderhandelen met leveranciers. Ga hardnekkige inkoopgewoonten te lijf en krijg meer grip op het resultaat. Beoordeel je leveranciers op behaalde resultaten of beoordeel je leveranciers alleen op een goede collectie voor volgend seizoen? Enkele tips:

1. Maak een lijst met leveranciers
Waarschijnlijk is de lijst van leveranciers behoorlijk lang. Van sommigen is het niet eens duidelijk waarom zij ooit je leverancier zijn geworden. Kies er voor om met minder leveranciers meer omzet doen. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar de onderhandelingspositie verbetert ook sterk.

2. Criteria voor keuze van leveranciers
De keuze voor de juiste leverancier is cruciaal. Niet alleen de prijs is belangrijk, maar het totale pakket moet bepalend voor de keuze zijn. Bepaal welke artikelen je echt nodig hebt en welke leveranciers daarvoor het beste zijn. De uiteindelijke keuze bij welke leverancier het artikel wordt ingekocht, hangt af van wat een leverancier nog meer te bieden heeft. Denk hierbij aan service, gespreide leveringen, korte levertijd, flexibiliteit en snelheid in naleveren en bijdrages in marketing.

3. Een goed opgeleid inkoopteam
Inkopen is een vak en het inkoopproces is complex. De opbouw van collecties, strakke bewaking van de voorraden, meerdere leveringen per jaar, onderhandelen en beoordelen van leveranciers zijn kritische factoren voor succes. Mogelijk missen inkoopmedewerkers bepaalde vaardigheden om dit goed te kunnen doen. Leid daarom regelmatig inkoopmedewerkers op door specifieke training of coaching op onderdelen waar het beter kan. Dit levert al snel een verbetering in resultaten op.

4. Controleer het inkoopproces
Check de prestaties van de leveranciers. Komt hij de afspraken altijd na, levert hij altijd kwaliteit, en op afgesproken levertijd. Denkt hij mee en doet hij het net zo goed of beter als zijn concurrent?

www.buyingsupport.nl