TOP

Principe-akkoord CAO Bijenkorf en vakbonden

De aangekondigde acties door het Bijenkorf-personeel gaan niet door. Er is een principe-akkoord gesloten tussen vakbonden en de Bijenkorf. Het conflict heeft maanden geduurd.

Na een periode van radiostilte werden de vakbonden afgelopen vrijdag door de Bijenkorf uitgenodigd voor onderhandelingen. De vakbonden hadden juist een aantal acties op touw gezet. Vorige week voerde een deel van het personeel en hun familieleden een actie bij de Bijenkorf in Arnhem door op stretchers voor de deur te gaan liggen.

Nu is er een principe-akkoord voor een CAO die zal gelden tot en met 31 januari 2009. In de CAO is ondermeer opgenomen dat de salarissen met terugwerkende kracht per 31 juli 2008 met 3,25 procent omhoog gaan. Over de flexibele roosters zal in volgende CAO-onderhandelingen gepraat worden. De CAO loopt al over enkele maanden af, daarna zullen nieuwe onderhandelingen plaatsvinden.