TOP

Platform Detailhandel wordt Detailhandel Nederland

Het Platform Detailhandel Nederland heeft per 14 mei de naam veranderd in Detailhandel Nederland, wat gepaard gaat met een nieuw logo en nieuwe website.

Detailhandel Nederland is net als Platform Detailhandel een samenwerkingsverband van de Nationale Winkelraad van MKB Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel. Doel van de naamsverandering is om nog meer als één front naar buiten te treden in de belangenbehartiging. Ook is er op organisatorisch niveau een en ander veranderd. Zo kunnen winkeliers zich nu rechtstreeks aansluiten bij Detailhandel Nederland, voorheen kon dat alleen via de Nationale Winkelraad (midden- en kleinbedrijf) óf de Raad Nederlandse Detailhandel (grootwinkelbedrijf). Ook is Detailhandel Nederland voortaan direct aangesloten bij werkgeversorganisatie VNO-NCW en bij MKB Nederland.

Belangrijkste speerpunten van de vereniging zijn nog steeds bereikbaarheid, betalingsverkeer, Europa en winkelcriminaliteit. Voorzitter blijft Jan Meerman, tevens voorzitter Mitex.