TOP

Onderzoek Abn-Amro: modedetailhandel krijgt het moeilijk

Door een daling van de omzet en een dalende winstgevendheid, zal 2009 een moeilijk jaar worden voor de detailhandel in schoenen, kleding, sport- en kampeerartikelen Dat voorspellen onderzoekers van Abn-Amro in het rapport 'Sectoren in Stress' dat deze week werd gepubliceerd. Prijsconcurrentie dreigt in 2009.

De omzet van de detailhandel in kleding, schoenen, sport- en kampeerartikelen is in 2008 gestabiliseerd. Tegenover een daling van de omzet in schoenen, sport- en kampeerartikelen staat wel een kleine stijging van de kledingomzet. Maar in 2009 zal de situatie gaan verslechteren. De afzwakkende consumentenbestedingen vergroten de kans op prijsconcurrentie. De vraaguitval voor deze branche zal gemiddeld zijn.

Detailhandel in gebruiksartikelen als drogisterijproducten en tijdschriften: De omzetontwikkeling was in 2008 beperkt en dit wordt in 2009 doorgezet. Detailhandel in voedings- en genotmiddelen: De omzetgroei zal in 2009 dalen tot een matig niveau als gevolg van lagere voedselprijzen op de wereldmarkt, meer prijsconcurrentie en een verschuiving van de voorkeur van de consument naar goedkopere producten.

Luxe duurzame consumptiegoederen: In 2008 is de omzet van ondermeer juweliers, opticiens en detailhandel in kunst gedaald. Voor 2009 verwachten de onderzoekers niet veel beter.

Duurzame consumptiegoederen zoals elektronica en wit- en bruingoed: De omzet in duurzame consumptiegoederen bleef in 2008 redelijk overeind. In 2009 is de kans op een omzetdaling vrij groot, vanwege de structureel verzadigde markt. In de woonbranche zal de vraaguitval relatief hoog zijn. Gegeven de hoge rentelasten ten opzichte van het operationele resultaat en de relatief korte financiering wordt ook het financieel profiel van deze branche minder gunstig beoordeeld in vergelijking met de andere branches.

Bron: Abn-Amro, klik hier voor het volledige rapport ‘Sectoren in Stress’

 

 Sectoren in Stress