TOP

Nul-tarief

Met ingang van 1993 is het BTW tarief voor de diensten van tussenpersonen ingrijpend veranderd. Desalniettemin krijg ik daar 15 jaar later nog steeds vragen over. Voor de duidelijkheid hier nog een keer de uitleg bij het nul-tarief voor tussenpersonen.

De dienst van de tussenpersoon, meestal een handelsagent, bestaat uit het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten in naam en voor rekening van een ander, de principaal. Om deze reden vinden de handelingen van de agent fictief plaats op de plek waar de principaal de prestaties verricht, meestal zijn fabriek. Voor de BTW heffing volgt de dienst dus in beginsel de prestatie van de principaal.

Als deze beide partijen in Nederland zijn gevestigd, maakt dit geen verschil voor de plaats van BTW heffing. Wanneer echter een (buitenlandse) handelsagent een dienst verricht voor een principaal die is gevestigd in een andere lidstaat van de EU, dan wordt de heffing van BTW over die dienst verlegd naar (het land van) de principaal. Voorwaarde hiervoor is wel dat de principaal over een BTW-identificatienummer beschikt.

Een Nederlandse agent hoeft dus geen BTW af te dragen indien hij voor een buitenlandse (EU) principaal werkt. In dat geval wordt de BTW heffing dus verlegd naar de principaal. Indien principaal en handelsagent beiden in Nederland zijn gevestigd, dan blijft de gewone BTW regeling van kracht.

www.vantill.nl