TOP

Nieuwe loonstrook zorgt voor lastenbesparing van 380 miljoen

Het loonstrookje wordt voor werkgevers en werknemers een stuk eenvoudiger. Voor de werkgevers zullen de administratieve lasten fors kunnen afnemen. Er is sprake van een administratieve lasten verlaging van 380 miljoen euro. Dit staat in een wetvoorstel van onder andere staatsecretaris de Jager van Financiën.

Volgens staatssecretaris de Jager wordt er al jaren geroepen om één loonbegrip. Nu is het dan eindelijk zover. Er komt één loonbegrip voor loonbelasting, verschillende premies en de Zorgverzekeringswet.

De lastenverlichting voor werkgevers wordt, zo meld P&Oactueel, bereikt door de volgende maatregelen:
-De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage ZVW komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt ZVW werkgeversverheffing die geen eigen premiegrens meer kent maar meeloopt met de premiegrens voor de werknemersverzekeringen.
-Doordat de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW wordt vervangen door ZVW werkgeversverheffing verdwijnt ook de inwikkelde teruggave van te veel betaalde ZVW premie bij meerdere dienstbetrekkingen.
– Het werknemersdeel wordt helemaal afgeschaft en komt dus niet meer voor in de loonadministratie.
– Geen verschil meer tussen de loonheffing en premieheffing over bijtelling privégebruik auto en levensloopinleg en -opname.
– De franchise WW wordt afgeschaft. Voor de WW-premie hoeven hierdoor geen aparte gegevens meer bijgehouden te worden.

Werknemers
De verschillende ingewikkelde tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon vervallen en de correcties bij meerdere dienstbetrekkingen komen te vervallen. Het werknemersdeel WW-premie wordt helemaal afgeschaft en komt dus niet meer voor op het loonstrookje.