TOP

Nieuwe cao Mode en Sport toch gelukt

CBW-Mitex en de vakbonden hebben het toch voor elkaar gekregen een nieuwe cao Mode en Sport te realiseren. Eerder liepen de onderhandelingen nog helemaal vast.

De loonsverhoging die in het akkoord is vastgesteld wordt gecompenseerd door een besparing op de premie van het Sociaal Fonds Mode en Sport. In 2013 wordt deze op nul procent gezet en is de nieuwe cao kostenneutraal voor de branche.

Mislukte onderhandelingen
Eind 2012 liepen de onderhandelingen nog vast. Bij een ledenraadpleging van CBW-Mitex die daarna werd georganiseerd, bleek toch waardering voor de uitkomsten van de onderhandelingen die tot dan toe waren gedaan. Toch was 60 procent van de respondenten tegen. Het bestuur deelde de bonden toen definitief mee niet akkoord te gaan en maakte dat in februari aan de branche bekend.

Nieuwe poging
Een maand nadat CBW-Mitex liet weten niet akkoord te gaan, zochten de bonden toch weer contact met het voorstel  de premie-inning Sociaal Fonds Mode en Sport voor werkgevers met terugwerkende kracht in 2013 te schrappen. Een compensatie voor de cao-loonstijging van 0,5 procent voor de hele branche. Het Sociaal Fonds spreekt hiermee de reserves aan. Met dit voorstel wordt aan de werkgeversvoorwaarde van kostenneutraliteit voldaan en leidde dit tot toestemming voor een nieuwe cao.

Kostenbesparing
De werknemers die hun medewerkers boven cao-loon betalen, kunnen nu kosten besparen. Deze groep hoeft namelijk de cao-verhoging niet door te voeren en bespaart zo op de premie voor het Sociaal Fonds. Cao-loonsverhogingen gelden alleen nog op lonen die in de cao-schalen vallen en niet over hogere betaalde lonen. De premie van het Sociaal Fonds is op nul procent gesteld. De al geïnde 0,3 procent van de eerste drie maanden wordt op 1 juli van dit jaar teruggestort.