TOP

Nieuwe cao Bijenkorf: halvering zondagtoeslag, afschaffing jeugdloon

Warenhuis De Bijenkorf heeft een principe-akkoord bereikt met de vakbonden FNV en CNV. De bonden gaan akkoord met een halvering van de zondagtoeslag in ruil voor afschaffing van het jeugdloon.

Wie op zondag werkt bij de Bijenkorf werkt, krijgt nog maar een toeslag van 50 procent in plaats van 100 procent. Waar een halvering van de zondagtoeslag bij de onderhandelingen met brancheorganisatie Inretail over een nieuwe cao fashion, sport & lifestyle onbespreekbaar bleken, zijn FNV en CNV nu wel bereid deze eis van de werkgeverskant in te willigen.

Wisselgeld

Daar moest wel wat tegenover staan. Wie in de nacht werkt gaat er namelijk wel op vooruit; die stijgt  van 40 procent van 100 procent. Nog belangrijker is het afschaffen van het jeugdloon. Dat betekent dat een werknemer van 19 net zo veel salaris zal krijgen als een 23-jarige. Daarmee stijgt het loon voor een 19-jarige met maar liefst 30 procent. Zo’n 10% van de medewerkers van De Bijenkorf is jonger dan 23.

Zondagtoeslag ter discussie

Niels Suijker van het FNV zegt in een persverklaring: “Als een werkgever echt de wil toont om te investeren in zijn medewerkers, dan is FNV Handel best bereid om hete hangijzers zoals de zondagstoeslag ter discussie te stellen. De samenhang tussen de afspraken maakt dat deze aanpassing van de zondagstoeslag in evenwicht is.”

Loonsverhoging

In 2016 ontvangen de 2800 medewerkers in twee stappen een structurele loonsverhoging van in totaal 2,25%. Per 1 februari 2017 geldt een verhoging van nog eens 0,75%. Daarnaast is afgesproken dat bij een voldoende/goede beoordeling daar nog eens 0,25 tot 0,75% structureel bijkomt op 1 mei 2017. Daarnaast krijgen medewerkers een budget van €500,-  bruto (naar rato van contracturen) voor persoonlijke ontwikkeling.

Reactie Bijenkorf

Topman Giovanni Colauto zegt tegenover De Telegraaf blij te zijn met het resultaat: “De huidige cao’s van De Bijenkorf stammen uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Er is ondertussen veel veranderd, zoals ruimere openingstijden, waarbij meer in het weekeinde wordt gewinkeld.”

De belangrijkste afspraken uit de cao:

De eerste looptijd van deze cao is tot 1 juli 2017. FNV Handel legt het principeakkoord positief voor aan zijn leden. De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn:

Eén cao en een nieuw loongebouw

  • Er komt één cao met een nieuw loongebouw. De cao Warenhuizen (schaal 1 t/m 9) en de cao HP (schaal I t/m IV) worden samengevoegd. De aanvangssalarissen van het loongebouw blijven gelijk. De maxima van de schalen worden verlaagd t.o.v. de huidige maxima;
  • Voor de huidige salarissen van medewerkers heeft het nieuwe loongebouw geen nadelige gevolgen;
  • Per 2017 worden voor medewerkers die nog niet aan het maximum van de schaal zitten periodieken toegekend op basis van beoordeling.

Loonsverhoging van 3% tot 3,75%

Gedurende de looptijd van de cao (1 oktober 2015 tot 1 juli 2017) worden de lonen van medewerkers met 3% tot 3,75% verhoogd.

  • 1-2-2016: verhoging feitelijke lonen met 1,25%;
  • 1-9-2016: verhoging feitelijke lonen met 1%;
  • 1-2-2017: verhoging feitelijke lonen én de salarisschalen met 0,75%;
  • 1-5-2017: verhoging feitelijke lonen met 0 tot maximaal 0,75%, afhankelijk van de individuele beoordeling én de positie van de medewerker in de salarisschaal;
  • Het jeugdloon voor volwassenen verdwijnt. De vak volwassen leeftijd wordt per 1-2-2016 verlaagd naar 20 en in de twee jaar daarop naar 19 en 18.