TOP

Mybusinessmedia participeert in ‘Uitgeverij van de toekomst’

MYbusinessmedia, uitgever van onder andere Textilia, Schoenvisie, Bengels en Sportcult , neemt deel aan 'Uitgeverij van de toekomst'. Dit is een samenwerkingsprogramma waarbij 35 uitgevers en mediabedrijven een miljoen euro subsidie ontvangen om in een jaar tijd gezamenlijk nieuwe crossmediale concepten en andere innovatieve projecten op te zetten.

De uitgevers investeren zelf ook nog eens een miljoen euro, zodat het totale bedrag op 2 miljoen euro uitkomt. MYbusinessmedia steunt dit initiatief van harte om zo tot betere innovaties en meer kennisdeling te komen in een doorgaans gesloten uitgeefbranche.

Uitgeefproces
Behalve productinnovatie zal ook het uitgeefproces zelf veel aandacht krijgen. Hoe bereid je bijvoorbeeld je organisatie voor op een crossmediale manier van werken en publiceren? De 35 deelnemende uitgeverijen delen hun kennis en stimuleren elkaar. Samen ontwikkelen zij oplossingen voor de uitgeverij van de toekomst.

Start in oktober
Het innovatieprogramma ‘Uitgeverij van de toekomst’ gaat in oktober 2011 van start met 35 uitgeverijen van dagbladen en nieuwsmedia, publiekstijdschriften, vak- en wetenschap-uitgaven, educatieve informatie en boeken, alsmede met ‘branchevreemde partijen’ die bijvoorbeeld zijn gericht op augmented reality, gaming en media-exploitatie.

2013
De doorlooptijd van het project is één tot twee jaar tot en met medio 2013. Het innovatieprogramma wordt met ruim één miljoen euro ondersteund door een innovatiesubsidie (IPC) van Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

GEA Consultancy
De organisatie van de ‘Uitgeverij van de toekomst’ is in handen van GEA consultancy, senior organisatieadviseur André Knol (initiatiefnemer en programmamanagement) en Stichting Informatie Media Innovatie (penvoerder), onder directie van Wim Verbei.