TOP

Modint: ‘Inzetten op creatie en innovatie’

De modebranche moet in deze onzekere tijden sterk inzetten op creatie en innovatie. Bovendien kan de noodzaak tot maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer worden ontkend. Dat was de boodschap van Modint-voorzitter Alphons Schouten op het Modint jaarevenement op 16 juni.

Economische teruggang, stijgende productieprijzen, minder ruwe grondstoffen en een onzekere toekomst. In dit licht riep Modint tijdens het jaarevenement zijn leden op om de business strategieën bij te stellen, met als belangrijkste troeven creatie en innovatie. Ook de noodzaak tot maatschappelijk verantwoord ondernemen kan niet langer worden ontkend. Schouten: “Naar mijn mening zal ook nadrukkelijk bekeken moeten worden of de toenemende schaarste aan grondstoffen kan worden opgevangen door het ontwikkelen van nieuwe vezels dan wel materialen. Samenwerking met het onderwijs en met andere kennisinstituten is daarbij essentieel.”
Routekaart
Daarnaast werken diverse Modint-leden aan een routekaart tot het jaar 2030, waarin wordt aangegeven op welke wijze innovatie en duurzaamheid de sectoren kunnen versterken in samenwerking met ketenpartijen, kenniscentra, externe experts en andere branches.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering voorafgaande aan het Modint jaarevenement werd Alphons Schouten herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar. Er werd ook nog stil gestaan bij het 40-jarig jubileum van algemeen directeur Han Bekke. Tenslotte werd de Grand Seigneur uitgereikt aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, zoals vooraf al bekend was gemaakt.