TOP

MKB optimistisch over toekomst

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zien de toekomst rooskleurig tegemoet. Zo verwacht 62% van de bedrijven de komende drie jaar te gaan groeien. Dit blijkt uit de resultaten van de MKB Marktmonitor 2009.

Driekwart van de MKB-bedrijven geeft aan zowel negatieve als positieve effecten te ervaren van de crisis. De algemene tendens van het onderzoek is echter optimisme, aldus de Marktmonitor. Positief vinden bedrijven de flexibele inzetbaarheid van personeel, het makkelijker werven van personeel en toename van innovatie.

Een dalende vraag naar producten en diensten, toename van achterstallige betalingen, minder groeimogelijkheden en uitstel van investeringen worden als belangrijkste negatieve gevolgen genoemd.

De Marktmonitor heeft ook gevraagd welke maatregelen ondernemers hebben genomen naar aanleiding van de crisis. Alle bedrijven gaven aan in de kosten te snijden, ook in de personeelskosten. Bedrijven geven er de voorkeur aan tijdelijk personeel eerst te laten afvloeien, maar ook via natuurlijk verloop te willen inkrimpen. Verder werken bedrijven meer samen, boren nieuwe markten aan en ontwikkelen nieuwe producten en diensten.

De MKB Marktmonitor 2009, uitgevoerd door Unique Uitzendburo en TNO, heeft bijna 3400 ondernemers ondervraagd over hun bedrijfsvoering en de invloeden van de economische crisis.