TOP

Mitex Modemonitor 2010: omzet bodyfashion stijgt, maar niet bij speciaalzaak

De verkoop van bodyfashion viel in 2010 tegen, vooral voor de gespecialiseerde zaken. De eerste helft van 2010 eindigde met een omzetachterstand van 5,4% en het jaar werd afgesloten met een nog lagere min van 8,8%.

Het segment heeft daarmee nog meer omzet moeten inleveren dan in 2009 (-5,7%). Het jaar startte slecht en op een enkel plusje in maart en juni na, werd het niet beter. In tegenstelling tot de andere segmenten bracht ook het derde kwartaal geen verlichting. In het vierde kwartaal was alleen november, net als in andere segmenten, een goede verkoopmaand.  Maar deze maand heeft helaas nauwelijks invloed op het jaarresultaat.

“Geconstateerd moet worden dat, ondanks de resultaten uit de Modemonitor,  de consument niet minder besteed, maar wel ánders,”stelt branchemanager Bodyfashion Jacqueline Arnoldy. “Vooral ketenbedrijven en webwinkels profiteerden van het veranderende consumenten gedrag. Want in totaal is er wel sprake van een lichte stijging van bestedingen aan bodyfashion. Dat blijkt uit ander onderzoek.

“De vooruitzichten voor de retailer met alleen een fysieke speciaalzaak is niet om te juichen. Deze zal zich anders moeten positioneren dan nu gebeurt.” Het retaillandschap verandert snel, er is bovendien sprake van overbewinkeling. Ook  door de vergrijzing zullen ondernemers verdwijnen.

Kansen
Kansen voor bodyfashion zijn te vinden in het creëren van onderscheid  in sfeer, beleving, klantencontact en  persoonlijk advies. Het functionele aspect vindt de consument ook elders wel en is geen onderscheidende factor meer. 

Tegelijk is het enorm belangrijk om daar actief te zijn waar de consument zich bevindt. Dat betekent dat een mix van off- en online prikkels geboden moet worden. Naast een website en mogelijk een webwinkel hoort ook interactie met de consument via sociale media daar bij, concludeert branchemanager Arnoldy.

“Consumenten hebben de regie in handen en bepalen zelf wanneer ze open staan voor informatie. Als je ze op de goede manier weet te prikkelen, zijn ze zelfs bereid die informatie met anderen te delen en dan helpen consumenten met de marketing. Consumenten eisen wel veel meer van de retailer.  Je moet de klant écht kennen.

“En als retailer moet je nadenken over  je eigen winkel-DNA.  Als je die helder voor ogen hebt, weet je ook op welke manier je de consument moet prikkelen.  De prijs  is dan niet eens een struikelfactor voor de consument. Het gaat erom hoe je erover communiceert.”

Sleutel
Arnoldy vindt dat er meer samengewerkt zou moeten worden in deze branche.  “Het is een sleutel om uit het dal te komen. Het is in ieders belang om de hoogst mogelijke omzet te realiseren. Te veel kansen blijven liggen omdat partijen elkaar niet opzoeken en alles zelf willen doen.”

Zij heeft nog een aantal tips in petto voor retailers die worstelen met het ‘anders’ handelen. “De branche kenmerkt zich door een hoog aandeel never out of stock- produkten . Het is belangrijk tijdig afscheid te nemen van oude voorraden. Inspireer met opvallende bij-artikelen en zoek naar originele manier van klantbenadering. Denk bijvoorbeeld aan stylingadviezen, ludieke acties of een sexy manier om met prijzen te werken.

“Maar denk ook aan nieuwe doelgroepen zoals de jongere consument. Op enig moment is deze groep klaar voor de overstap van keten naar speciaalzaak. Kortom, verras en verbaas de klant.

“Consumenten hebben behoefte aan kleinere bereikbare winkels met een onderscheidend assortiment. Dat biedt kansen voor local heroes en het biedt ruimte voor specialisten en ondernemers die hun passie voor dit vak weten om te zetten in resultaat. Als er goed geluisterd wordt naar de consument biedt juist de bodyfashionbranche veel kansen in 2011,” besluit Arnoldy.