TOP

Mitex: bestrijding criminaliteit faalt

Criminaliteitsbestrijding strandt volgens Mitex op lokaal niveau. Gemeenten in Zuid-Holland en Groningen zijn zodoende wat het risico op ramkraken betreft de meest onveilige vestigingsplaatsen.

Gemeenten gaan veel te laks om met de belangen van de lokale ondernemers, is de conclusie van Mitex na eigen onderzoek. In 25 procent van de Nederlandse gemeenten ontbreekt een beleid rond de plaatsing van anti-ramkraakpalen. De provincies Groningen (15%), Zuid-Holland (16%), Gelderland (19%), Friesland (20%) spannen de kroon. De percentages tonen aan dat slechts een minderheid van de gemeenten aldaar een beleid geformuleerde rond de plaatsing van anti-ramkraakpalen.

In januari 2007 werden alle gemeenten in Nederland via het Platform Detailhandel Nederland aangeschreven om het plaatsen van anti-ramkraakpalen vaker mogelijk te maken. Ook alle ondernemers en winkeliersverenigingen werden aangeschreven. Met de oproep wilde Mitex het plaatsen van anti-ramkraakpalen voor de winkelpui op de agenda krijgen bij de lokale overheid.

In Flevoland werd het best gereageerd op de oproep. 50 procent van de gemeenten formuleerden beleid. In Overijssel was dat 44 procent. In Drenthe, Zeeland en Limburg staat een derde van de gemeenten positief tegenover de plaatsing van anti-ramkraakpalen. In Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht blijft dat steken rond een kwart.

Mitex vindt het te gek voor woorden dat wanneer de nationale overheid criminaliteitsbestrijding tot speerpunt benoemt, een snelle mogelijkheid om criminaliteit de kop in te drukken strandt bij een lakse gemeente. Dit moet echt anders vindt de brancheorganisatie. Ramkraken hebben een enorme impact op de ondernemer, de straat en de leefbaarheid van een centrumgebied.

Mistgeneratoren die in een mum de winkel in een ondoordringbare mist zetten en hangers die om-en-om worden gehangen zijn slechts noodgrepen, om te voorkomen dat snel weggrissen er niet meer bij is. Ze voorkomen echter niet dat de pui dan al is ingereden en het leed voor de ondernemer is begonnen. Anti-ramkraakpalen voorkomen niet alleen materiële schade bij de winkelier, maar bevorderen ook de veiligheidsbeleving, temeer als er boven winkels wordt gewoond. Palen voor een pui of gebiedsafsluitende palen kunnen dus enorm veel ellende voorkomen, onderstreept Mitex.