TOP

Landelijke kick off project BIZ

Vandaag vindt de landelijke kick off van het project BIZ plaats. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zones, gebieden waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het gebied betalen eraan mee.

CBW-Mitex vindt dit een goede methode om gezamenlijk de economische vitaliteit van een winkelgebied te ontwikkelen. Achter de schermen en in overleg met MKB-Nederland is CBW-Mitex ook betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wet.

Lokale overheden en het bedrijfsleven willen graag extra activiteiten ontplooien om de kwaliteit van een winkelgebied te versterken. Dit zijn activiteiten bovenop de standaard gemeentelijke inspanningen. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging, evenementen, kerstversiering, intocht van Sinterklaas, promotie. Initiatiefnemers hiervan zijn meestal ondernemers- of winkeliersverenigingen. Aangesloten winkeliers betalen voor de activiteiten.

Probleem hierbij zijn de freeriders. Dit zijn ondernemers die niet zijn aangesloten bij de ondernemers- of winkeliersvereniging, dus niet meebetalen, maar wel profiteren. Om te zorgen dat iedereen wel meebetaalt, kan de gemeente een ondernemersfonds oprichten. Het geld hiervoor komt binnen via een verplichte heffing/belasting voor ondernemers. Voorbeelden zijn baatbelasting, opslag op de OZB of reclamebelasting. Omdat iedere gemeente hier zelf invulling aan kan geven, zorgt dit voor onduidelijkheid bij ondernemers. Ook is niet altijd helder wat met het geld gebeurt en komt het voor dat de gemeente het geld gebruikt voor zaken waar zij zelf verantwoordelijk voor is.

Nieuwste mogelijkheid biedt dus BIZ. “De BIZ heeft geen hoge uitvoeringskosten, werkt gebiedsgericht en is heel transparant in de werkwijze en het doel waarvoor het wordt gebruikt”, legt CBW-Mitex voorzitter Jan Meerman uit. “Een speciaal voor de BIZ opgerichte stichting of vereniging ontvangt het geld dat de gemeente int. En daarmee financiert zij alleen de activiteiten die door ondernemers zelf zijn bedacht; een afgebakend investeringspakket waarover ze zelf beslissen.”

CBW-MITEX vindt dit de beste methode omdat het één duidelijke landelijke regeling is waarin activiteiten en verantwoordelijkheden van ondernemers en gemeente zijn vast gelegd.