TOP

Kledingimport stabiel in 2009

In 2009 is voor 6,9 miljard euro aan kleding in Nederland ingevoerd en dat is ongeveer evenveel als in het jaar ervoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De export van kleding daalde in 2009 met 4,5 procent.

De daling van de in- en uitvoer van kleding in Nederland in 2009 bleef vergeleken met andere branches beperkt. De totale invoer en uitvoer van álle goederen in en vanuit Nederland daalden volgens (voorlopige) CBS-cijfers namelijk met respectievelijk 19% en 18 procent.

Redelijke cijfers
De invoer van kleding in Nederland bleef met 6,9 miljard euro ongeveer op het niveau van 2008. Nadat de kledingimport het hele jaar iets hoger lag dan in 2008, liep de invoer vanaf de zomer terug waardoor het totaal voor 2009 uiteindelijk op -0,1 procent uitkwam. De export van kleding liep gedurende het hele jaar terug en was in heel 2009 met 4,86 miljard euro 4,5 procent lager dan in 2008. Met deze cijfers heeft de kledingbranche in het crisisjaar nog redelijk gepresteerd ten opzichte van de totale markt. Wel moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat conjunctuurbewegingen in de mode vaak later doorwerken in de import- en exportcijfers, aangezien er vooruit wordt besteld.