TOP
shutterstock_166964111

Kabinet verruimt steunpakket, maar er komt geen voorraadvergoeding

Het kabinet verruimt het economische steunpakket. Werkgevers kunnen 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen in plaats van 80 procent en de omzetverliesdrempel voor de TVL-regeling gaat omlaag. Een voorraadvergoeding komt er echter niet.

Foto: Shutterstock

Tijdens de vorige winkelsluiting konden retailers wel aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming, de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). En hoewel daar ook wel het een op ander op aan te merken was, bood de regeling verlichting voor de seizoengevoelige voorraden van mode- en schoenenwinkels – die konden door de lockdown deels afgeschreven worden. Volgens het kabinet bleek de VGD echter ‘niet goed uitvoerbaar, wat het niet mogelijk maakte om tijdig steun te verlenen’. Ook zouden de SBI-codes die voor de regeling worden gehanteerd niet voldoende eenduidig zijn voor een dergelijke ‘fijnmazige subsidie’.

Click & collect niet afdoende

Het kabinet wijst daarnaast op het feit dat click & collect is toegestaan, iets dat tijdens de vorige lockdown pas na acht weken van sluiting mocht. “Hiermee zijn er meer mogelijkheden om de voorraden te verkopen dan de vorige winter.” Volgens Inretail is dat een grove overschatting van de situatie. De brancheorganisatie stelt dat click & collect retailers vorig jaar nog geen 10 procent van de normale omzet opleverde en pleit daarom voor het toestaan van shoppen op afspraak. “Dat kan veilig en geeft ondernemers ademruimte om deze lockdownperiode door te komen.”

Huidige regelingen verruimd

Wel worden de huidige regelingen verruimd. Werkgevers kunnen via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) nu 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen over het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Eerder was dit 80 procent. Verder komen bedrijven sneller in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): die kan worden aangevraagd bij een omzetverlies van 20 procent, in plaats van 30 procent. Het kabinet trekt hiervoor 590 miljoen extra uit.

Uitstel van betaling

Zelfstandigen die onder een eerdere regeling geld hebben geleend via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) mogen later beginnen met aflossen, op 1 juli in plaats van 1 januari 2022. Over die maanden hoeft geen rente te worden betaald. Ook krijgen ze een jaar langer de tijd (zes in plaats van vijf jaar) om het bedrag af te lossen. Het kabinet kondigde eerder al aan dat het uitstel van betalen van belastingen tot en met 31 januari 2022 wordt verlengd. Begin volgend jaar wordt opnieuw gekeken hoe de belastingverplichtingen verhouden tot de huidige coronarestricties.