TOP

Invoeren en wijzigen regelgeving op vaste data

De overheid kan vanaf volgend jaar alleen nog maar op vaste momenten wet- en regelgeving invoeren of wijzigen. Met ingang van 2010 kan dit alleen nog maar op 1 januari en 1 juli. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zijn bedrijven hierdoor minder tijd kwijt met het bijhouden van relevante regelgeving.

De wijziging geld voor alle wetten en AMvB’s (algemene maatregel van bestuur). Ministeriële regelingen mogen straks elk kwartaal veranderd worden. Bedrijven die veel contact hebben met de overheid, kunnen zo rekenen op meer zekerheid en minder administratieve rompslomp. MKB-Nederland en VNO-NCW denken dat het nieuwe systeem ook transparanter zal zijn. Het aantal regels, en de daarmee gepaard gaande regeldruk voor bedrijven, zal duidelijker worden.

Nieuwe regelgeving leidt bij bedrijven dikwijls tot het naar voren halen van investeringen. De werkgeversorganisaties stellen daarom dat de minimuminvoeringstermijn van drie maanden essentieel is. Te vaak duiken ministeries nu nog onder deze termijn.