TOP

Het inkoopplan voor zomer 2011

We gaan weer een spannende inkoopperiode tegemoet. Over enkele weken gaan de beurzen van start en de eerste inkoopafspraken staan al gepland. De vraag is: wat, hoe en hoeveel kopen we in. Dat is niet alleen afhankelijk mode en aanbod, maar ook afhankelijk van hoe de klant zich de volgende zomer zal gaan gedragen. Blijven ze kopen of houden ze toch nog de hand op de knip? Allerlei zaken zijn nog onzeker, maar wel zeker is dat je goed voorbereid op inkoop moet gaan.

Het komt aan op vakmanschap en ondernemerschap. Je goed voorbereiden op het inkoopseizoen betekent dat je een doordacht inkoopplan en budget hebt, alvorens je op inkoop gaat. Wees kritisch op jezelf en onderneem actie op zaken waar het beslist beter kan.

Benoem deze zaken, maak er je doestellingen van en geef aan hoe je dit gaat verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de marge en het verhogen van de omzetsnelheid. Dat kan o.a. door spreiding van binnenkomsten, afstemming van collecties op de belangrijkste verkoopmomenten in het seizoen en goede afspraken en onderhandelingen met leveranciers.

• Verbeteren van het rendement en de marge realiseer je ook door je meer te concentreren op een aantal leveranciers. Kies voor minder leveranciers maar wel in de juiste mix. De één kies je misschien voor de naamsbekendheid, de ander voor de uitstekende marge en omloopsnelheid. Maar denk ook aan de service die een leverancier biedt, of de mogelijkheden voor gespreide leveringen en gespreide betalingen, bijkoopmogelijkheden, flexibiliteit, snelheid in naleveren en marketing. Leveranciers zonder toegevoegde waarde heb je echt niet nodig, dus daar neem je afscheid van.

Houd voldoende inkoopbudget beschikbaar om te gebruiken tijdens het seizoen, ook wel het “open to buy budget” genoemd.

Vul niet in de eerste rondes het hele budget in, maar houd voldoende budget beschikbaar om bij te sturen in het seizoen. Zo zorg je ervoor dat er voldoende geld beschikbaar blijft om fastmovers, de goede basics, hot-items of kleuren nog bij te kopen. En voldoende open to buy openhouden is er ook om eventuele tegenvallende omzetten op te vangen.

Maak vooraf een inkoopplan en inkoopbudget en maak je keuzes voor zomer 2011.

www.buyingsupport.nl