TOP

Heeft Hans Textiel gefraudeerd?

Hans van Heelsbergen heeft ten onrechte miljoenen aan zijn failliete winkelformule Hans Textiel onttrokken. Dat meldt curator Jeroen Princen in zijn tweede faillissementsverslag.

Volgens het verslag heeft J.M. Van Heelsbergen Holding bv via pandrechten 2,8 miljoen euro ontvangen door verkoop van winkelpanden en goederen van Hans Textiel. Van Heelsbergen, de eigenaar van het failliete Hans Textiel, zou daarmee hebben gehandeld met voorkennis en dus hebben gefraudeerd.

Twee maanden voordat Van Heelsbergen zelf het faillissement aanvroeg, legde hij via een andere bv pandrechten op de vorderingen, inventaris en voorraden van kledingwinkels. Daarmee werd hij preferent schuldeiser en verkreeg hij voorrang boven de rest.

Curator Princen concludeert in het FD dat de vestiging van die pandrechten frauduleus is geweest. Van Heelsbergen is het daar niet mee eens. Volgens de textielman was het op dat moment reëel te verwachten dat alle schuldeisers konden worden betaald.