TOP

HBD start 100ste website voor ondernemers in Veenendaal

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft de 100ste lokale website voor winkeliers gestart in Veenendaal. Ondernemers kunnen collectieve winkelverboden registreren en gebruikmaken van een sms-alert.

Met een collectief winkelverbod kunnen de aangesloten winkeliers ongewenste klanten de toegang tot een of meer winkels binnen hun winkelgebied ontzeggen. Volgens het HBD leert de ervaring dat winkeldiefstal hierdoor met 60 procent daalt. Ook kan het winkelverbod mensen weren die herhaaldelijk voor overlast zorgen. Verder is er de mogelijkheid om collega-ondernemers direct te waarschuwen door een gratis sms-alert te versturen naar de mobiele telefoons.

Veiligheid
Volgens het HBD is de samenwerking tussen lokale ondernemers heel belangrijk. Die samenwerking kan de veiligheid enorm verbeteren en winkeldiefstal sterk terugdringen.

Privacy
De gegevens van de ongewenste persoon wordt inclusief foto op de website vermeld. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor winkeliers die daar een protocol voor hebben ondertekend. Om de privacy van de persoon te waarborgen, mogen de gegevens niet worden afgedrukt of zichtbaar zijn voor het publiek.

KVO
De website is een onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het HBD stelt de website gratis ter beschikking aan winkeliersverenigingen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bijgedragen aan de website, omdat zij verwacht dat de communicatie tussen ondernemers en gemeentes en politie wordt verbeterd.