TOP

Gfk: Modebestedingen december 2009 gedaald

De Nederlandse modedetailhandel sloot het jaar 2009 af met een min in december. het laatste kwartaal van 2009 pakte iets minder ongunstig uit. Het Gfk presenteert bestedingscijfers van de nederlandse consument.

De bestedingen in Nederland aan mode (totaal van vrouwen-, mannen-, baby-, kindermode en bodyfashion) zijn in de maand december 2009 gedaald. De afname bedroeg 5 procent ten opzichte van december 2008. Dit komt door een daling van het aantal gekochte artikelen (-5%), het gemiddeld besteed bedrag is stabiel gebleven. De dalende bestedingen werden het sterkst gemeten bij de zelfstandige modezaken. In dit aankoopkanaal namen de bontotalen in totaal af met 8 procent ten opzichte van december 2008. Het aantal gekochte stuks slonk hier met 18 procent, terwijl het gemiddeld bestede bedrag is gestegen. Ook in de overige aankoopkanalen daalden de bestedingen, zij het met 5 procent ten opzichte van december 2008. Kijken we naar de cijfers van het vierde kwartaal 2009 (oktober t/m december 2009 t.o.v. oktober t/m december 2008) dan vallen de bestedingen van de Nederlandse consument iets minder tegen. Min 2 procent ging de boeken in. Hierbij bleven zowel het aantal gekochte stuks als het gemiddeld bestede bedrag stabiel. Marktontwikkeling in bestedingen per modesegment Het segment kindermode komt er dit kwartaal het beste vanaf. Daar zin de bestedingen met maar liefst 9% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal gekochte stuks. Het gemiddeld besteed bedrag is gedaald. Bij de bestedingen aan bodyfashion is het tegenovergestelde te zien. Daar zijn de bestedingen gedaald met 11 procent. Het aantal gekochte stuks is gedaald terwijl het gemiddeld besteed bedrag licht is gedaald. De bestedingen aan vrouwenmode zijn stabiel gebleven. Het aantal gekochte stuks is stabiel gebleven, ook het gemiddeld besteed bedrag per vrouwenmode artikel is stabiel gebleven. In het segment mannenmode zijn de bestedingen licht gedaald (-3%). Het aantal gekochte stuks is gedaald, terwijl het gemiddeld besteed bedrag licht is gestegen.