TOP

GfK consumenten bestedingscijfers kindermode juni – augustus 2012: -4%

De bestedingen aan kleding in Nederland zijn in de periode juni, juli, augustus 2012 gedaald (-6%) ten opzichte van dezelfde drie maanden in 2011. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de consument minder stuks kocht. Het gemiddeld bestede bedrag bleef dit keer stabiel.

Kindermode
De bestedingen aan kindermode daalden van alle segmenten het sterkst (-11%) ten opzichte van juni tot augustus 2012. Oorzaak: ouders kochten minder kindermode-items. Het gemiddeld besteed bedrag per artikel bleef over juni, juli en augustus stabiel.

Mannenmode
De bestedingen aan mannenmode daalden met 7% en dit is te verklaren aan de hand van een daling van het aantal gekochte stuks. Het gemiddeld bestede bedrag per mannenmodeartikel bleef stabiel.

Vrouwenmode

De consument gaf aan vrouwenmode 4% minder uit. Dalende bestedingen aan vrouwenmode zien we al sinds juni 2011. Deze daling wordt (evenals in de voorgaande maanden) veroorzaakt door een daling van het aantal gekochte artikelen. Het gemiddeld besteed bedrag per vrouwenmode artikel is stabiel.

Bodyfashion
Tenslotte zijn de bestedingen aan bodyfashion in de periode juni t/m augustus 2012 gedaald met 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal t/m augustus 2011. Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van het gemiddeld besteed bedrag, terwijl het aantal gekochte stuks stabiel is.