TOP

Extra boete winkeldieven heeft effect

Op heterdaad betrapte winkeldieven een rekening sturen van 151 euro voor de veroorzaakte overlast heeft effect. Sinds afgelopen zomer hebben ruim driehonderd winkels in Arnhem zich bij de Stichting OverlastDonatie (SODA) aangemeld en sindsdien is het aantal winkeldiefstallen in Arnhem met 40 procent gedaald.

Het initiatief voor Stichting OverlastDonatie is een samenwerking tussen politie, gemeenten, openbaar ministerie en het bedrijfsleven. De winkeldief heeft door de nieuwe aanpak dubbel pech, want de 151 euro komt bovenop de normale boete voor het stelen uit een winkel.

Hoe werkt het?
De aanpak werkt eigenlijk heel simpel. Winkeliers kunnen zich aanmelden bij de stichting en zodra ze een winkeldief hebben aangehouden schakelen ze de politie in. De winkelier vult een aangifte formulier en een OverlastDonatie formulier in. De politie, de winkeldief en de stichting krijgen een afschrift van het formulier. Na overleg met de politie stuurt SODA de winkeldief een brief dat hij moet betalen. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle winkeldieven ook daadwerkelijk betalen.

Geld
Als een winkeldief heeft betaald, krijgt de winkelier een vergoeding van negentig euro voor het oponthoudt en de overlast die de dief hem heeft bezorgd. SODA krijgt 26 euro voor haar kosten en 35 euro komt in het fonds OverlastDonatie.