TOP

Dit wil de modebranche van Den Haag *

Uit reeds uitgelekte stukken uit de Miljoenennota blijkt dat de economie volgend jaar groeit met 1,7 procent. Goed nieuws, maar Inretail kijkt verder. De Tweede Kamerverkiezingen staan ook op de kalender in 2017 en er moet nog een en ander gebeuren in de sector, stelt Inretail in zijn ‘Groeiagenda’. Zo moet onder meer de btw omlaag.

De meest belangrijke punten uit de miljoenennota die het kabinet vandaag presenteert, zijn al bekend. Uit de uitgelekte stukken die De Telegraaf en RTL Nieuws in bezit hebben, blijkt dat de economie volgend jaar groeit met 1,7 procent. Dat komt mede door de stijging van de uitgaven van huishoudens van 1,3 naar 1,8 procent. 

 

Eerder werd al bekend dat bijna alle Nederlanders er in koopkracht op vooruit gaan. Hiervoor wil het kabinet 1,1 miljard euro extra uittrekken. Door stijgende prijzen komt de inflatie uit op 0,5 procent.

 

Werkgeverspremies omlaag 

 

In het pakket maatregelen zit ook een geldbedrag van 115 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor onder meer het arbeidsongeschiktheidsfonds. Hierdoor kunnen de werkgeverspremies omlaag. Daarnaast heeft het kabinet plannen voor een zogeheten ‘nationale financieringsinstelling’ om investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren, meldt De Telegraaf.

 

Tweede Kamerverkiezingen

 

Brancheorganisatie Inretail kijkt verder dan Prinsjesdag. Met de Tweede Kamerverkiezingen op de rol (maart 2017, red.) maakt voorzitter Jan Meerman in zijn column voorafgaand aan Prinsjesdag een verwijzing naar de Groeiagenda van Inretail. Daarin somt de brancheorganisatie 15 kernpunten op die zij belangrijk vindt voor een vitaal klimaat voor ondernemers in mode, schoenen, wonen en sport. 

 

Reële verplichtingen 

 

Meest in het oog springende punten uit deze agenda zijn de versoepeling van regels voor ondernemers in zowel de winkel als daarbuiten en voor het winkelpersoneel. Zo pleit Inretail voor reële verplichtingen voor werkgever en werknemer van aanstelling tot ziekte en ontslag. Twee jaar lang loon doorbetalen bij ziekte bijvoorbeeld, is een zware financiële last, hiervoor verzekeren een kostbare aangelegenheid.

 

Bovendien, zo stelt de brancheorganisatie, moet het UWV meerdere momenten voor beoordeling van de zieke werknemer inlassen. Zo kan worden voorkomen dat de werkgever na twee jaar, het moment waarop die beoordeling nu plaats vindt, alsnog een jaar moet doorbetalen als het UWV vindt dat hij te weinig heeft gedaan voor die werknemer.

 

Ontslagrecht 

 

Ook het ontslagrecht moet verbeterd worden door de transitievergoeding te beperken en meer ruimte te geven voor maatwerk als de rechter moet worden ingeschakeld. Nu weerhouden dat soort zaken de ondernemer ervan personeel in vaste dienst te nemen of erin te investeren. Daarnaast moet er meer worden geïnvesteerd in onderwijs en ontwikkeling van werknemers. 

 

Btw

 

Een ander belangrijk punt is een lager btw-tarief. Een lager tarief stimuleert de retail, de arbeidsmarkt en de binnensteden. Volgens de branchevereniging heeft onderzoek uitgewezen dat een verlaging van 3 procent van het btw-tarief alleen al in de detailhandel leidt tot 20.000 extra banen.

 

De financiering van retailers door nieuwe financiële aanbieders moet meer ruimte krijgen. Banken zijn nog steeds niet scheutig op dit vlak, stelt de brancheorganisatie.

 

Winkelleegstand 

 

Winkelleegstand blijft ook een belangrijk kernpunt. Met de huidige leegstand – 8 procent gemiddeld bij een winkelvloeroppervlak van 30.000.000 m2 – moet niet worden bijgebouwd, maar moeten lege meters een andere bestemming krijgen en nieuwe initiatieven vooral in bestaande winkelgebieden plaatsvinden. Detailhandel en alle overheden moeten hierbij de handen ineen slaan en op lokaal niveau detailhandelsvisies maken.

 

Een gezond winkelgebied waarin retailers kunnen doen waar ze goed in zijn – ondernemen – is eveneens een belangrijk punt voor Inretail. Dat betekent enerzijds minder lokale belastingen en heffingen, zoals OZB, reclamebelasting en precario, en reële parkeertarieven. En anderzijds meer wettelijke ruimte om functies te combineren, zoals retail en horeca.

 

Winkeldiefstal 

 

Inretail ziet ook graag dat de politie meer prioriteit geeft aan winkeldiefstal. Aangifte doen moet eenvoudiger worden en de winkelier moet het gevoel krijgen dat er actie wordt op wordt ondernomen.