TOP

De toekomst van je bedrijf door de ogen van de werknemer*

Medewerkers zijn doorslaggevend voor het succes van je zaak. Daarom heeft Shopping2020 onderzoek laten doen naar wat er in de ogen van de werknemers nodig is om een gezond bedrijf te hebben in 2020.

Bijna negentig procent van de wedewerkers vindt dat het bedrijf waarvoor zij werken moet veranderen om in 2020 nog gezond te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Gfk in opdracht van Shopping2020 onder 4.000 medewerkers.

Het onderzoeksprogramma vindt de mening van medewerkers belangrijk omdat zij doorslaggevend zijn voor het succes van de zaak. Veertig procent van de werknemers vindt het belangrijk dat hun bedrijf zich meer gaat richten op nieuwe producten en/of diensten en een kwart vindt het belangrijk om de online verkoop uit te breiden.

Toekomst

In het algemeen zijn werknemers erg positief over de toekomst van het bedrijf waarvoor zij werken. Maar vijf procent denkt dat hun bedrijf in 2020 niet meer bestaat, 51 procent zegt dat het in de komende jaren zal groeien en 21 procent verwacht dat de huidige situatie niet verandert. Twaalf procent denkt dat hun bedrijf tegen die tijd is overgenomen of verkocht.

Jorij Abraham, Program Manager van Shopping2020, laat weten: “Aan de ene kant ben ik erg blij dat ook bij medewerkers het belang van online verkopen is ingedaald. Het is belangrijk dat omnichannel denken ook op de werkvloer wordt ondersteund. Ook is het noodzaak om de propositie aan te passen is, zeker met de komst van spelers als Amazon.”

Internationale concurrentie

Met Amazon en Alibaba op komst zou je verwachten dat medewerkers vrezen voor internationale concurrentie. Maar niets in minder waar. Slechts vijf procent ziet de toenemende internationale concurrentie als dominante uitdaging waar iets op gevonden moet worden om in 2020 te overleven. De rest ziet een grotere bedreiging in de toenemende prijsconcurrentie (45%) en het laten aansluiten van nieuwe producten bij de veranderende klantwens (43%).

Het optimisme van de medewerkers over de markt en de onderschatting van de kracht van buitenlandse intreders verbaast Marco Wolters van GfK: “Misschien ziet men Zalando als een Nederlandse speler? Of wellicht overheerst het gevoel ‘dat overkomt alleen anderen’?”

Management

Maar liefst 58 procent van de medewerkers heeft er vertrouwen in dat het huidige management in staat is om de noodzakelijke veranderingen succesvol door te voeren. Bijna een kwart mist dit vertrouwen en de rest wil zich hier niet over uit laten. Zeventig procent van de medewerkers wil meehelpen met het verbeteren van hun bedrijf maar tegelijkertijd geeft de helft van de ondervraagden aan dat zij hierin niet worden gestimuleerd.