TOP

De ruitersportbranche: groter dan wij denken?

In opdracht van de brancheorganisatie van sportleveranciers (FGHS) heeft Hogeschool HAS Den Bosch een marktonderzoek gedaan naar de omvang, economische betekenis en werkgelegenheid binnen de ruitersportbranche.

Vier jaar geleden liet de sectie ruitersport binnen de FGHS een soortgelijk onderzoek door deze hogeschool verrichten. De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de omvang en betekenis van ruitersportzaken in Nederland. Hierbij zijn gemiddelden voor de branche berekend waaruit kengetallen zijn geformuleerd. Vanwege een hoge(re) respons dit keer in vergelijking met het eerste onderzoek zijn de resultaten meer representatief.

Ruitersport scoort

De totale omzet binnen de ruitersportbranche is vastgesteld op 129 miljoen euro. Binnen deze branche zijn 1.695 werknemers actief en samen vertegenwoordigen zij 1.234 fulltime banen. De zichtbare trend van internetverkopen is ook in de ruitersport zichtbaar, ruim 10 procent van de omzet wordt via het Internet verkocht. Slechts 75 procent van de bedrijven is geautomatiseerd, waarbij de bedrijfsadministratie het meest voorkomende geautomatiseerde bedrijfsonderdeel is.

Met de slagzin ‘Kennis is macht, laten wij gezamenlijk ons voordeel doen met de mogelijkheid die ons nu weer wordt geboden’ heeft de FGHS dit onderzoek inmiddels aan de sportbranche geïntroduceerd. Meer informatie over het onderzoek is te verkrijgen bij de FGHS (info@fghs.nl).