TOP

De juiste stappen voor een goed en volledig functioneringsgesprek

Uw winkel valt en staat bij zijn mensen. Zij bepalen de sfeer, uitstraling en omzet. Uw personeel kan daarom van onschatbare waarde zijn en om deze waarde te maximaliseren moet u volledig op de hoogte van hun sterke en zwakke punten zijn. Om deze te bepalen is een gedegen functioneringsgesprek van belang. De 3 stappen in dit stukje geven u een leidraad voor het gesprek.

Een gedegen en volledig functioneringsgesprek is onder te verdelen in 3 stappen; Voor, Tijdens en Na. Door dit stappenplan te hanteren weet u zeker dat alles behandelt is en er wordt direct een basis dossier opgebouwd die de volgende functioneringsgesprekken zullen versnellen en vergemakkelijken.

 

Stap 1:  VOOR HET GESPREK

Verzamel actuele informatie over de betreffende persoon. De basis voor het dossier:

 • Verzamel alle personalia van betreffende werknemer.
 • Maak een functieprofiel van betreffende werknemer.
 • Controleer bij de werkgever of er eerdere functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden.
 • Zorg dat de cijfers m.b.t. ziekteverzuim aanwezig zijn en zwart op wit staan.
 • Wees duidelijk naar de werknemer en hanteer een agenda.

Stap 2: TIJDENS HET GESPREK

Om een zo optimaal mogelijk rendement te halen uit het functioneringsgesprek dat voor zowel de werkgever als de werknemer van belang is zijn de onderstaande 5 punten essentieel:

 • Voer een functioneringsgesprek altijd met 2 personen.
 • Zorg voor een ontspannen sfeer.
 • Werkgever en werknemer moeten beide aan het woord komen.
 • Formuleer concrete actiepunten.
 • Vat het gesprek samen.

Stap 3: NA HET GESPREK

Na het functioneringsgesprek dienen nog een 3-tal punten uitgevoerd te worden om het gesprek compleet te maken. Alle afspraken op papier zetten is belangrijk om de werknemer ten alle tijden te kunnen aanspreken op zijn positieve en/of negatieve ontwikkelingen binnen zijn functie en in het bedrijf. Daarnaast vormt het de basis voor het aan te leggen dossier.

 • Leg alles vast in een verslag.
 • Voeg het verslag toe aan het personeelsdossier
 • Zoek de rode draad in de functioneringsgesprekken.

Een goed functioneringsgesprek is de motor voor uw mensen.