TOP

CPB-rapport 2009: Nederland verkeert in diepe recessie

Dit jaar krimpt de Nederlandse economie naar verwachting met 3½%. Ook voor 2010 ligt een krimp in het verschiet, zij het dan slechts met ¼%. Dat is de belangrijkste boodschap in het Centraal Economisch Plan 2009 van het Centraal Planbureau vandaag.

De belangrijkste oorzaak van de economische teruggang is de inzakkende wereldhandel. Die neemt dit jaar naar verwachting af met een niet eerder vertoonde 9¾%. De uitvoer, normaal gesproken de motor van de Nederlandse economie, valt zodoende sterk terug. Onder invloed van de terugvallende productie neemt de krapte op de arbeidsmarkt in hoog tempo af: er zullen dus meer mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. De werkloosheid loopt op tot gemiddeld 5½% in 2009 en stijgt daarna verder tot 8¾% in 2010.

Koopkracht stijgt
De koopkracht zal dit jaar met bijna 2% stijgen, doordat de inflatie aanzienlijk lager uitkomt dan op het scenario waar tijdens het afsluiten van de cao’s vanuit werd gegaan. Gezinnen verloren echter het afgelopen jaar ongeveer 60 mld euro als gevolg van aandelenkoersdalingen. Daarbij gaat het CPB ervan uit dat de gemiddelde huizenprijs daalt. Per saldo leidt dit ertoe dat de particuliere consumptie naar verwachting met ¼% terugloopt. Het zijn vooral de duurzame consumptiegoederen waar een sterke teruggang voor wordt voorzien. Volgend jaar dalen de consumptieve bestedingen door huishoudens verder, met naar verwachting ½%.

Export daalt
De zware mondiale recessie treft Nederland hoofdzakelijk via de uitvoer, van oudsher een drijvende kracht achter de Nederlandse economie. De export van goederen neemt naar verwachting af met 10¾%. Een dergelijke daling heeft in vele decennia niet plaatsgevonden. De terugvallende uitvoer neemt maar liefst 3%-punt van de BBP-krimp voor zijn rekening. Volgend jaar, wanneer de wereldhandel met een groei van 1½% licht herstel laat zien, vertoont de uitvoer een bescheiden groei van eveneens 1½%. Bron: CPB

Het complete persbericht is na te lezen via het CPB.