TOP

Coronamaatregelen aangescherpt: deurbeleid voor retail

Er werd tijdens de coronapersconferentie van gisteren (nog) geen mondkapjesplicht in winkels aangekondigd, al wil Inretail hier de discussie nog over aangaan. Verder moeten retailers een actief deurbeleid gaan voeren om ervoor te zorgen dat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden.

Omdat het aantal coronabesmettingen snel oploopt, werd gisteren opnieuw een persconferentie ingelast waarin nieuwe maatregelen werden aangekondigd door minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

Winkelen niet als uitje

Voor retailers blijven de bestaande maatregelen van kracht en komen er weinig nieuwe bij. Wel moet de detailhandel een actief deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. De keuze voor het dragen van mondkapjes wordt bij de ondernemers zelf gelaten. Het advies is wel om in de drie steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (waar het risiconiveau inmiddels niveau 3 heeft: ernstig) een mondkapje in winkels te dragen, zowel voor klanten als werknemers. Winkeliers in deze steden mogen klanten weigeren die geen mondkapje dragen. Ook zei premier Rutte dat mensen vooral zoveel mogelijk alleen moeten gaan winkelen en niet als uitje met het hele gezin. De vier veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost geven hun inwoners het dringende advies een mondkapje te dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimtes, dus niet alleen in winkels. Er wordt in gezamenlijk overleg nog gewerkt aan de precieze invulling hiervan.

Deurbeleid invoeren

Hoewel er geen vast maximum is voor het aantal bezoekers in een winkel, moet je er als winkelier wel voor zorgen dat klanten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Hiervoor dien je een deurbeleid te voeren om te zorgen dat het niet te druk wordt in jouw winkel. Als leidraad kan je volgens Inretail hanteren dat 1 klant per 10 vierkante meter ervoor zorgt dat het niet te druk wordt in de winkel. Zorg dat het maximum aantal klanten in de winkel goed zichtbaar is aan de buitenkant van jouw winkel. Voor de contactberoepen, zoals bruidsmode en maatwerk, geldt dat er een registratie van contacten is vereist. Dit mag in een schriftje worden bijgehouden, waarin je namen en telefoonnummers noteert.

Drie spannende weken

Inretail laat in een reactie weten dat het drie spannende weken worden voor iedereen. “De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de coronabesmettingen naar beneden te krijgen, zijn evenwichtig en tegelijk uitdagend voor iedereen.” De oproep van Rutte om niet als uitje te gaan winkelen vindt Inretail begrijpelijk en pijnlijk tegelijk. “Een gespannen balans. De retail beseft dat iedereen moet meedoen om de R-factor naar beneden te krijgen. Actief deurbeleid en consequent de anderhalve meter norm handhaven moeten helpen corona in te dammen. We gaan drie spannende weken tegemoet. Als iedereen bereid is zich qua gedrag aan te passen wordt daarna weer iets meer mogelijk. Dat is cruciaal voor de laatste maanden van het jaar die voor de retail zeker dit jaar extra belangrijk zijn.”

Mondkapjes eigen keuze of verplichten?

Inretail geeft in een officiële persverklaring aan begrip te hebben voor het advies van het kabinet om ondernemers in de drie grote steden op dit moment zelf te laten beslissen over het wel of niet verplichten van mondkapjes in hun winkels, ook omdat dit afhangt van waar de winkel gevestigd is, het oppervlak en de toeloop van klanten. Tegen het AD zegt Inretail-directeur Jan Meerman dat het invoeren van een mondkapjesplicht in alle winkels beter werkt dan een mondkapjesadvies. Volgens Meerman werkt het bij consumenten het gevoel van willekeur in de hand wanneer de keus bij de winkelier wordt gelaten en is er angst voor discussies in de winkel. Een mondkapjesplicht zorgt voor duidelijkheid. “Een dergelijke verplichting moet niet worden afgedwongen door een ondernemer of door een burgemeester. Dat moet centraal vanuit Den Haag worden geregeld. Nu worden winkeliers met een dilemma opgezadeld, dat kan niet”, zegt hij tegen het AD. Inretail en MKB Nederland houden later deze week een spoedoverleg met het kabinet over het mondkapjesbeleid.

Tips van Inretail om de nieuwe coronamaatregelen door te voeren in je winkel:

•             Gebruik signing in je winkel, bijvoorbeeld voor eenrichtingsverkeer en voor de anderhalve meter afstand in de rij voor de kassa.

•             Instrueer je medewerkers op aanscherping van deze regels

•             Plak het maximaal toegestane aantal bezoekers (weer) op de deur

•             Controleer of alle hygiëne maatregelen nog steeds worden nageleefd.

Nog meer tips vind je op de website van Inretail.

Foto: Wilke Wittebrood