TOP

CBW-Mitex: loonbelastingverklaring moet op de helling

De Commissie Regeldruk Bedrijven adviseert de loonbelastingverklaring af te schaffen. Daarover is vandaag een brief naar de Staatssecretaris van Financiën, de heer Jan Cees de Jager gestuurd. CBW-Mitex juicht dit toe. Het afschaffen van deze verklaring scheelt enorm veel repeterende rompslomp.

CBW-Mitex voorzitter Jan Meerman is lid van deze adviescommissie die als taak heeft de overheid te adviseren overbodige of moeilijk uitvoerbare regels te schrappen en/of aan te passen.

‘Overbodige repeterende rompslomp’
Meerman: “Het afschaffen van de loonbelastingverklaring betekent een enorm winst voor het bedrijfsleven. In 95% van de gevallen is deze verklaring namelijk alleen maar overbodige repeterende rompslomp. De Belastingdienst wil weten of voor de nieuwe werknemer de loonheffingskorting moet worden toegepast. En dat kan op een veel eenvoudiger manier.”

Afschaffen
De Commissie Regeldruk Bedrijven stelt aan de staatssecretaris voor de loonbelastingverklaring af te schaffen en áltijd de loonheffingskorting toe te passen. Als een werknemer twee of meer werkgevers heeft, dan kan hij zelf bij de overige werkgevers aangeven dat de heffingskorting niet toegepast moet worden. Zo worden voor uitzonderingssituaties geen regels gemaakt die voor alle werkgevers gelden en daarmee als totaal overbodig worden gezien. 

Belastingdienst
De polisadministratie van de Belastingdienst kan bovendien een signaal naar de werknemers versturen als wordt geconstateerd dat bij twee werkgevers de loonheffingskorting wordt toegepast. Het scheelt de werkgevers enorm veel administratie en daarmee kosten. 

Naar verwachting zal de staatssecretaris binnenkort met een eerste informele reactie zijn indruk van het advies geven.