TOP

CBS: Mode blijft achter bij omzetgroei detailhandel

De verkopen van de detailhandel zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 2 procent gestegen, meldt het CBS. Alleen is dat niet dankzij de modebranche. “Daar is weliswaar meer verkocht, maar wel tegen veel lagere prijzen.”

De detailhandel heeft goede zaken gedaan het eerste kwartaal van 2015. De volumegroei was ongeveer net zo groot als in het laatste kwartaal van 2014. Zowel in de winkels in voedings- en genotmiddelen (1,2 procent) als in de non-food (2,1 procent) is meer verkocht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

De omzet staat wel onder druk door de lage prijzen, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. “De omzet groeide in het eerste kwartaal wel met 0,2 procent, maar de prijzen daalden met 1,8 procent.” Volgens het CBS is dit de grootste prijsdaling sinds het eerste kwartaal van 2005. 

 

Grote prijsdaling

 

Bij winkels in bovenkleding en consumentenelektronica was de prijsdaling het grootst sinds jaren, terwijl winkels in voedings- en genotmiddelen nauwelijks last hadden van lagere prijzen. De omzet van deze winkels groeide dan ook bijna net zo sterk als de verkopen. Dit in tegenstelling tot die in bovenkledingwinkels (-2,9) en textielsupermarkten (-8,8).

 

Volgens Van Mulligen is de grote prijsdruk te wijten aan de sterke competitie in de kledingbranche. “Dat heeft wel geresulteerd in meer kledingverkopen, maar tegen lagere prijzen. Lagere prijzen leiden natuurlijk automatisch tot een lagere omzet.” 

 

Online scoort

 

Voor het eerst publiceert het CBS ook cijfers over de ontwikkeling van de online omzet van de detailhandel. Daaruit blijkt dat de omzetgroei in deze winkels in het eerste kwartaal van 2015  beduidend groter was dan die van de totale detailhandel. 

 

Vooral de omzet van de winkels die naast de ‘fysiek’ ook online verkopen, groeit snel. In het eerste kwartaal van 2015 is de omzet uit online verkopen binnen het midden- en grootbedrijf van de detailhandel met ruim 18 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. 

 

Multi-channel groeit

 

 

Die online omzetgroei kan voornamelijk worden toegeschreven aan multi-channelers, winkels die naast hun fysiek winkels, ook een webshop hebben. In het eerste kwartaal nam de online omzet van de multi-channelers gemiddeld met 23,5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit was aanzienlijk hoger dan de groei van de pure internetverkopers van 14,4 procent.

 

Hoewel online winkelen nog steeds groeit, is de omzet uit verkoop via het internet toch nog maar zo’n 7 procent van de totale omzet van de detailhandel. Ongeveer tweederde van de online omzet van het midden- en grootbedrijf in de detailhandel komt van de pure internetverkopers.

 

Webwinkel belangrijk verkoopkanaal

 

Omdat het CBS ziet dat webwinkel de afgelopen jaren een steeds belangrijker verkoopkanaal voor ondernemers is, biedt het vanaf nu ook maandelijks inzicht in de ontwikkeling van de online omzet binnen de detailhandel. Om de omzetontwikkeling van de online verkopen beter in kaart te brengen, wordt van middelgrote en grote detailhandelsbedrijven (10 werkzame personen en groter) naast de totale omzet nu ook de online omzet gemeten. Van de totale online detailhandelsomzet komt ongeveer 70 procent voor rekening van het midden- en grootbedrijf.