TOP

Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie

Afgelopen woensdag 9 maart 2016 presenteerde een brede coalitie, waaronder Inretail en Modint, een overeenkomst over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector.

Een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid is een convenant overeengekomen over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Met het convenant werken de partijen aan verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen.

Financiering

De partijen willen problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken. De volgende stap in dit proces is de financiering van de overeenkomst en de ondertekening door in ieder geval 35 bedrijven in de sector, die samen minimaal 30 procent van de omzet in Nederland vertegenwoordigen.

Coalitie en afspraken

De brede coalitie bestaat uit brancheorganisaties Inretail, Vgt en Modint, vakbonden FNV en CNV, de Rijksoverheid en de maatschappelijke organisaties Solidaridad, Unicef Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid en Stichting Vier Voeters. Samen hebben ze afgesproken om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan de volgende punten:

  • Bescherming tegen discriminatie
  • Bescherming tegen kinderarbeid
  • Bescherming tegen gedwongen arbeid
  • Een leefbaar loon
  • Veilige omstandigheden en een gezondere omgeving voor werknemers
  • Vermindering van negatieve milieu-impact
  • Vermindering van water-, energie- en chemicaliëngebruik
  • Minder chemisch afvalwater
  • Voorkomen van dierenleed

Samenwerking

De bedrijven zoeken samenwerking rond onderwerpen die zij individueel moeilijk kunnen realiseren.  Zo gaan deelnemende bedrijven uitzoeken welke problemen er zijn bij hun leveranciers in hele keten en jaarlijks een verbeterplan opstellen met concrete doelen voor de periode van drie tot vijf jaar.

De betrokken vakbonden en maatschappelijke organisaties betrekken hun lokale partners, kennis en expertise bij de uitvoering van deze verbeterprogramma’s. De overheid gaat via haar internationale contacten andere overheden stimuleren om ook bij te dragen aan het convenant.

Resultaten

Elk jaar zullen de partijen gezamenlijk verslag doen van de activiteiten wat betreft het convenant en de behaalde resultaten. Vanaf het derde jaar doen de individuele deelnemende bedrijven dit ook afzonderlijk.