TOP

Bestrijding oneerlijke handel door Consumentenautoriteit

Vanaf 15 oktober treedt de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (Wet OHP) in werking. Vanaf dat moment kunnen oneerlijke ondernemers sneller door de Consumentenautoriteit worden aangepakt.

Ondernemers die consumenten bewust misleiden of voor het blok zetten, kunnen vallen onder oneerlijke handelspraktijken. In de wet OHP staan precies de gedragingen die als oneerlijke handelspraktijk kunnen worden bestempeld. Daarmee heeft de Consumentenautoriteit, die een dienst is van het Ministerie van Economische Zaken, een beter instrumentarium om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.
Wanneer een ondernemer de wet overtreedt, dan kan de Consumentenautoriteit de ondernemer eerst waarschuwen of meteen een boete opleggen. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding zijn er twee sancties mogelijk.

Het uitdelen van boetes en een publicatie van het besluit op de site van de Consumentenautoriteit is de eerste manier. Dit is natuurlijk geen goede PR en een boete kan oplopen tot €450.000 euro per overtreding. Als tweede kan er een dwangsom worden opgelegd tot het gedrag is aangepast. Ook dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding. De brochure van de wet OHP is begin november te downloaden op de website van de Consumentenautoriteit