TOP

Amsterdam: alle winkels elke zondag open

Vanaf 28 februari mogen alle winkels in Amsterdam elke zondag open. De gemeenteraad heeft ingestemd met een plan hierover van wethouder Lodewijk Asscher, waardoor voortaan de centrale gemeente beslist over de koopzondag voor de hele stad.

Voorheen werd de zondagopenstelling overgelaten aan de Amsterdamse stadsdelen. De regelgeving is dat als een gemeente (of in dit geval stadsdeel) kan aantonen dat ze een toeristisch gebied is, de winkels elke zondag open mogen in plaats van de maximaal toegestane twaalf per jaar. Dit had tot gevolg dat in sommige delen van Amsterdam de winkels wel op zondag open mochten, en in andere delen niet. Zo moesten de winkels in Amsterdam Noord tot nu toe dicht blijven op zondag.

Landelijk is de koopzondag al lange tijd een heikel onderwerp. Op initiatief van de ChristenUnie wilde de regering de regels rond koopzondagen juist verscherpen. Hierover is echter nog geen definitief besluit genomen en afgelopen najaar stelde minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken het Amsterdamse stadsbestuur zelfs voor de stadsdelen de bevoegdheid uit handen te nemen zodat koopzondag voor de hele stad mogelijk wordt.