TOP

RND: afvalstoffenheffing omlaag

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) wil dat gemeenten de Verpakkingenbelasting teruggeven aan de burgers. Deze belasting wordt in de prijzen van producten doorberekend en dus uiteindelijk betaald door de consument, die ook al afvalstoffenbelasting aan de gemeente betaalt.

De RND heeft bij de presentatie van het Jaarverslag 2009 alle gemeenten van Nederland opgeroepen om de afvalstoffenheffing te verlagen om hiermee de Verpakkingenbelasting te compenseren. Met de in 2008 ingevoerde Verpakkingenbelasting haalt de overheid € 365 miljoen aan belastinginkomsten op per jaar, waarvan € 115 miljoen wordt gestort in het Afvalfonds voor de gemeenten. Deze Verpakkingenbelasting wordt in de prijzen van alle producten doorberekend richting de consument. In de meeste gemeenten betaalt de burger daardoor dubbel voor de inzameling van afval.

De RND pleitte eerder al voor het afschaffen van de Verpakkingenbelasting omdat het meer kost dan het oplevert. Bedrijven moeten precies opgeven hoeveel verpakkingen op de markt worden gebracht, wat de nodige administratieve rompslomp met zich meebrengt.

De RND pleit in zijn jaarverslag ook voor een stop op nieuwe lokale heffingen. Veel gemeenten hebben het afgelopen jaar een reclamebelasting ingevoerd. Deze nieuwe belasting komt voor ondernemers op een zeer ongunstig moment en leidt uiteindelijk tot hogere prijzen in de winkels.