TOP

Welke kledingbedrijven betalen een leefbaar loon?

Slechts twee van de 35 grootste Europese kledingbedrijven zetten zich in om de lonen van kledingarbeiders te verbeteren. Dat blijkt onder meer uit het rapport van Schone Kleren Campagne. Hoe scoort jouw merk?

Werk jij voor een leefbaar loon? Het merendeel van de werknemers in de mode-industrie helaas niet. De meeste arbeiders verdienen slechts 6 euro per dag in een sector die alleen al in Europa meer dan 34 miljard euro omzet. En nee, dat is zelfs in ontwikkelingslanden geen leefbaar loon. De Schone Kleren Campagne zet zich in voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie en heeft onderzocht welke kledingmerken werken aan het verbeteren van de lonen. De resultaten zijn teleurstellend.

Check je merk

De Schone Kleren Campagne is bij 35 van de grootste kledingbedrijven in Europa nagegaan welke maatregelen zij nemen om de lonen te verbeteren. Helaas konden slechts twee bedrijven aantonen dat hun werkwijze op termijn kan leiden tot aanzienlijk hogere lonen. Alleen Inditex en Marks & Spencer zijn begonnen met het verhogen van lonen. De meesten doen vrijwel niets om de lonen te verbeteren. Geen van de onderzochte bedrijven betaalt op dit moment een leefbaar loon. De Schone Kleren Campagne maakte onderstaand overzicht.

Bron: Schone Kleren Campagne

Leefbaar loon

Wat is een leefbaar loon? In ieder geval moet het voor een werknemer voldoende zijn om zichzelf en een gezin te kunnen onderhouden. Het leefbaar loon in India is vastgesteld op 195,30 euro. Het minimumloon blijft echter steken op een schamele 50,31 euro. In Bangladesh bedraagt het minimumloon slechts 28,60 euro, terwijl een Bengaalse werknemer 259,80 euro zou moeten verdienen voor een leefbaar loon. Omgerekend zouden Nederlanders dan nog geen 200 euro per maand verdienen. Kun jij het je voorstellen?

Bron: Schone Kleren Campagne

Wat kost een kledingstuk?

De Schone Kleren Campagne heeft in kaart gebracht wat het nu daadwerkelijk kost om een kledingstuk te maken. Als voorbeeld is een T-shirt met een verkoopprijs van 29 euro genomen. Circa 17 euro gaat hiervan naar de winkel. Respectievelijk 3,61 euro en 3,40 euro zijn winst voor het kledingmerk en de kosten voor het materiaal. Voor de transportkosten wordt 2,19 euro gerekend. Verder gaat het nog 1,20 euro naar de tussenhandel, 1,15 euro is winst voor de fabriek in Bangladesh en 27 cent zijn overheadkosten. Het loon dat voor de kledingarbeider overblijft is… 18 cent. Hoe zou dat gaan bij een T-shirt van 5 euro?

Bron: Schone Kleren Campagne

Wat kan je doen?

Wil jij meewerken aan het verbeteren van lonen in de kledingindustrie? Volgens Schone Kleren Campagne moeten kledingbedrijven dan het volgende doen:

1. Medezeggenschap voor werknemers. Een leefbaar loon moet immers een bedrag zijn dat door onderhandeling wordt vastgesteld. 

2. Inkooppraktijken en benchmarks. Leveranciers moeten voldoende worden gecompenseerd voor de kosten met betrekking tot het naleven van compliance-eisen. De levertijden en capaciteit van fabrieken moeten in acht worden genomen om te voorkomen dat overwerk vanzelfsprekend wordt. 

3. Samenwerking. Merken, leveranciers, vakbonden, werkgeversorganisaties en overheden moeten samenwerken en transparant zijn.

4. Strategie voor de invoering van een leefbaar loon. Bedrijven moeten transparante en geloofwaardige strategieën hanteren om hun streven naar leefbare lonen daadwerkelijk vorm te geven.

Rapport

Download hier het hele rapport, met daarbij een bespreking van alle 35 onderzochte kledingbedrijven.

Lees ook: 100 tips om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.