TOP

Webwinkel en reclame

Op de Textilia Mode Experience (TME) van dit jaar kwamen bij de expertsessies weer veel trend- en tijdgevoelige vragen voorbij. Waar het vorig jaar voornamelijk ging over wanbetalers, lag nu de meeste aandacht op het starten van een webwinkel.

De meeste regels waaraan ondernemers zich moeten houden bij het opzetten van hun webwinkel en uiteindelijk de daadwerkelijke verkoop, heb ik al uiteengezet inĀ mijn expertlog van maart van dit jaar. Het meest in het oog springt hierbij het recht van de consument om de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 7 dagen na de koop te ontbinden.

Gebruik van foto’s en logo’s
Een interessante kwestie die nu naar boven kwam was de vraag of je als verkoper wel de logo’s en foto’s mag gebruiken van de (merk)producten die je online verkoopt. Als eerste regel geldt in zulke gevallen dat je geen inbreuk mag maken op de merkrechten (logo’s) en de auteursrechten (foto’s) van de rechthebbenden.

Voor de logo’s geldt hierbij als uitzondering dat je wel reclame mag maken voor de producten die je verkoopt. Om de merkproducten op een website te adverteren dus gebruik worden gemaakt van de logo’s van het merk. Deze uitzondering geldt alleen als je de merkproducten daadwerkelijk verkoopt en niet bij de verkoop van soortgelijke producten (oneigenlijke reclame).

Voor wat betreft de foto’s geldt dat deze nooit zomaar mogen worden gekopieerd. Dit is in strijd met het auteursrecht van de maker. Enkel als je toestemming hebt, mag je deze foto’s gebruiken. In het ontkennende geval zul je zelf mooie foto’s moeten maken van de producten die je aanbiedt.

Als laatste tip: registreer voor je webwinkel nooit zomaar een domeinnaam met een merknaam erin! Dit is vaak in strijd met het merkrecht.

www.vantill.nl